Stimulering Europees Onderzoek

Publiek gefinancierde kennisinstellingen, die zijn opgenomen in de doelgroepenlijst en Europese middelen verwerven binnen Horizon 2020, komen in aanmerking voor een financiering via de regeling Stimulering Europees Onderzoek (SEO-regeling). De 2019-ronde is de laatste ronde van de SEO-regeling. De regeling zal in het licht van het advies van de commissie Van Rijn stopgezet worden.

Waarvoor

De regeling Stimulering Europees onderzoek beoogt de Nederlandse deelname van publiek gefinancierde kennisinstellingen binnen EU-programma's voor onderzoek en innovatie te vergroten. 

Voor wie

Financiering uit de SEO-regeling kan niet worden aangevraagd, deze wordt toegekend aan publiek gefinancierde kennisinstellingen op basis van afgesloten contracten in het kader van Horizon 2020. 
De doelgroep is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is niet definitief.

Wat aanvragen

Voor de SEO-regeling is een budget beschikbaar van 50 miljoen euro. De omvang van de toekenning bedraagt een percentage van de verworven middelen uit Horizon 2020. De resterende middelen van voorgaande jaren zullen in deze laatste ronde worden ingezet. 

Wanneer

Medio juni worden de middelen door NWO toegekend op basis van Horizon 2020 contracten die uiterlijk 31 december 2019 zijn afgesloten en die uiterlijk 29 februari 2020 zijn geregistreerd in de ECORDA-database.

Procedure

NWO ontvangt van RVO een overzicht van de Horizon 2020 contracten met de omvang van de EU-middelen die door de doelgroep ontvangen zijn. Op basis van deze lijst bepaalt NWO de totale omvang van de financiering en de toekenningsbrieven worden bij voorkeur nog in hetzelfde jaar aan de instellingen verzonden.


Kenmerken

Type

Programmagebonden

Status

Open voor aanvragen, alleen op voordracht

Sluitingsdatum

29 februari 2020 23:59

Budget

Voor 2019 bedraagt het budget 84 miljoen euro.

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek ZonMw (domein)

Partners

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Contact

Robbert Hoogstraat MSc - SGW-VOW +31 (0)70 349 4121 seo@nwo.nl