Smart Culture - Kunst en Cultuur

Ervaren onderzoekers (WO en HBO) kunnen financiering aanvragen voor onderzoek op het gebied van kunst en cultuur.

Waarvoor

De ronde Smart Culture - Kunst en Cultuur is gericht op onderzoek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en media in relatie tot de creatieve industrie. Het doel is verbindingen te leggen tussen concrete innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en meeromvattende wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

De call beoogt een bijdrage te leveren aan het versterken van het ecosysteem van de creatieve sector d.m.v. financiering van gezamenlijk onderzoek door HBO- en WO-instellingen, vanuit de gedachte dat fundamenteel en praktijkgericht onderzoek elkaar kunnen versterken.

De onderzoeksonderwerpen kunnen betrekking hebben op de hele breedte van de culturele en creatieve keten; van creatie tot productie en receptie met specifiek aandacht voor de maker. 

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door consortia van tenminste één onderzoeker en tenminste één private partner. Daarnaast worden publieke partners uitdrukkelijk uitgenodigd tot deelname.

Onderzoeksvoorstellen hebben betrekking op de volgende disciplines: kunst, cultuur, erfgoed en media, inclusief podiumkunsten (muziek en theater), film, design, mode, literatuur en architectuur.

Hoofdaanvragers vanuit het WO dienen ervaren gepromoveerde onderzoekers te zijn met een aanstelling aan een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinsituut.

Hoofdaanvragers vanuit het HBO dienen werkzaam te zijn als lector of senior onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse hogeschool. 

Wat aanvragen

De aan te vragen financiering bedraagt minimaal 200.000 euro en maximaal 500.000 euro.

Te financieren posten zijn personele kosten en materieel budget ten behoeve van het onderzoek en de valorisatie. 

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van onderzoeksvoorstellen was: 5 februari 2019, 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op basis van twee hoofdcriteria:

  • wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek
  • kennisbenutting / valorisatie / relevantie

Daarnaast dient het voorgestelde onderzoek aan te sluiten op de Roadmap Smart Culture en de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van TKI CLICKNL. Bij de beoordeling wordt ook passendheid binnen de doelstellingen van de call meegenomen.

Procedure

Aanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie die bestaat uit leden afkomstig uit het WO, het HBO en private partners.

Op basis van het advies van de beoordelingscommissie besluiten het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen in juli 2019 over de te honoreren aanvragen. 

Meer informatie

Aanvragers van hogescholen kunnen contact opnemen met mw. drs. M. van Ankeren (Regieorgaan SIA):

http://www.regieorgaan-sia.nl/content/Thematische+regelingen/smart-culture

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

5 februari 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2.850.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Smart Culture

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Roos Dorsman, Msc Roos Dorsman, Msc +3170 3494098 r.dorsman@nwo.nl