Samenwerking Indonesië-Nederland Call 2018

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Indonesische Ministerie van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs (RISTEKDIKTI) nodigen consortia van Indonesische en Nederlandse onderzoeksinstellingen en andere partners (zowel publieke als private) uit om deel te nemen in het joint onderzoeksprogramma Cooperation Indonesia-The Netherlands.

Waarvoor

Onderzoeksthema's
Het doel van dit programma is om:

 • de samenwerking op het gebied van wetenschap en innovatie te versterken;
 • dringende problemen in de samenleving te addresseren en onderzoekscapaciteiten te versterken;
 • wetenschappelijke excellentie in Indonesië en Nederland te stimuleren door middel van interacties van wetenschappers en onderzoeksinstellingen in beide landen;
 • inter- en transdisciplinair onderzoek te promoten.

De onderzoeksonderwerpen van deze call zijn gericht op:

 1. voedselzekerheid en landbouw;
 2. water management en hydrologie; 
 3. bestuur en rechtsorde.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia bestaande uit:

 1. een Nederlandse onderzoeksinstelling, die tevens fungeert als hoofdaanvrager;
 2. een onderzoeksinstelling in Indonesië;
 3. ten minste een for-profit of not-for-profit private of publieke partner ter vergroting van de maatschappelijke impact;
 4. een in 2018 door RISTEKDIKTI gehonoreerde onderzoeker (dit is niet verplicht maar wordt beschouwd als een toegevoegde waarde).

Wanneer

Uitgewerkte subsidieaanvragen moeten uiterlijk 14 juni 2018, 14:00 uur (CE(S)T) ontvangen zijn bij NWO-WOTRO. 
Voorafgaand dient de hoofdaanvrager een Letter of Intent (LOI) in te dienen uiterlijk 17 mei, 14:00 uur (CE(S)T) via: indonesia-nl@nwo.nl

Meer informatie

Meer informatie over het programma en de voorwaarden is te vinden op de Engelstalige website.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

14 juni 2018 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

1,5 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen WOTRO Science for Global Development

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

The Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education of Indonesia (RISTEKDIKTI)

Contact

Ms R. Miedema, MA Ms R. Miedema, MA +31 (0)70 349 4076 indonesia-nl@nwo.nl