Replicatiestudies

Gepromoveerde onderzoekers werkzaam aan een Nederlandse kennisinstelling kunnen financiering aanvragen voor het repliceren van 'hoeksteenonderzoek' in de disciplines van het NWO Domein SGW en van ZonMw.

Waarvoor

Met dit pilotprogramma wil NWO onderzoekers stimuleren replicatieonderzoek uit te voeren. NWO wil tevens ervaring opdoen die kan leiden tot inzicht in een effectieve manier voor de opname van replicatieonderzoek in onderzoekprogramma’s, en tot inzicht in en reflectie op de eisen die NWO stelt aan de methodologie en de transparantie van onderzoek.

Voor wie

Aanvragers zijn gepromoveerde onderzoekers die voor de duur van het voorgestelde project verbonden zijn aan een Nederlandse kennisinstelling gespecificeerd in de call for proposals. Zij beschikken over aantoonbare methodologische competenties om het voorgestelde onderzoek uit te voeren of te begeleiden. Aanvragers dienen ook aantoonbare expertise te hebben op het onderzoeksgebied van de te repliceren studie. Als het onderzoek door meerdere onderzoekers wordt uitgevoerd, moet uit de samenstelling van de projectgroep blijken dat de relevante expertises hierin zijn vertegenwoordigd. 

Wat aanvragen

Er zijn verschillende vormen van replicatiestudies te onderscheiden.

 1. Replicatie met bestaande gegevens (reproductie): hernieuwde analyse van de gegevens van de oorspronkelijke studie, met dezelfde vraagstelling.
 2. Replicatie met nieuwe gegevens: nieuwe dataverzameling met dezelfde onderzoeksprotocol als de oorspronkelijke studie.
 3. Replicatie met dezelfde vraagstelling: nieuwe dataverzameling met een ander onderzoeksprotocol dan de oorspronkelijke studie waarbij de vraagstelling ongewijzigd blijft ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoek.

In dit pilotprogramma wordt uitsluitend onderzoek gefinancierd dat in de eerste twee categorieën valt.

Er kan maximaal € 75.000 per Type 1-project worden aangevraagd, en maximaal € 150.000 voor Type 2-onderzoek. Dit bedrag is vrij te verdelen over personele en materiële kosten.

De looptijd van het onderzoek is maximaal twee jaar. 

Wanneer

 • De deadline voor deze call was op donderdag 6 juni 2019 om 14.00 C.E.S.T.

Beoordeling

Criteria

Criteria voor de interviewselectie:

 • Passendheid in het programma.
 • De onafhankelijkheid ten opzichte van de oorspronkelijke onderzoekers.

Criteria voor de beoordeling:

 1. Relatie tot het oorspronkelijke onderzoek
 2. Beschikbaarheid van de benodigde gegevens
 3. Kwaliteit van de replicatiestudie.
 4. Registratie, publicatie en disseminatie
 5. Aanvragers en budget  

Procedure

De procedure heeft de volgend stappen:

 • Vaststellen ontvankelijkheid
 • Interviewselectie op criteria A en B, en als er meer dan 2,5 keer het te financieren aantal aanvragen is, aanvullend op criteria 1 t/m 3.
 • Geselecteerde hoofdaanvragers worden uitgenodigd voor een interview met de beoordelingscommissie bestaande uit gerenommeerde onderzoekers vanuit de relevante wetenschappelijke disciplines.
 • Op basis van het interview stelt de commissie een beoordeling op. De raad van bestuur van NWO neemt een besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Meer informatie

Het programma Replicatiestudies wordt begeleid door een programmacommissie, bestaande uit de volgende onderzoekers:

 • Lex Bouter, VU, voorzitter
 • Karina van Dalen-Oskam, UvA en Huygensinstituut
 • Karwan Fatah-Black, Universiteit Leiden
 • Joop Hox, Universiteit Utrecht
 • Eduard Klasen, LUMC
 • Daniël Lakens, Technische Universiteit Eindhoven
 • Christine Mummery, LUMC
 • Michèle Nuijten, Universiteit Tilburg
 • Rolf Zwaan, Erasmus Universiteit Rotterdam

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

6 juni 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1 mln euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Medische Wetenschappen

Programma

Replicatiestudies

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Let op!

Overweegt u indiening van een aanvraag in dit instrument? Houd rekening met de volgende beperking voor de NWO Open Competitie – SGW, voor NWO-projecten die na 25 september 2018 van start zijn gegaan: een aanvrager mag maximaal 1 jaar voor de geplande einddatum (= einddatum laatste aanstelling) van het langstlopende project binnen NWO, waarbij hij/zij aanvrager/projectleider is, een nieuwe aanvraag indienen.

Contact

Dr. Carlien Hillebrink Dr. Carlien Hillebrink +31 (0)70 3494311 c.hillebrink@NWO.NL