Promoties in de geesteswetenschappen

Het doel van het financieringsinstrument Promoties in de geesteswetenschappen is onderzoekstalent de kans te geven zelfstandig een promotieonderzoek uit te voeren. De faculteiten geesteswetenschappen van de betrokken universiteiten organiseren de voorselectie voor dit programma.

02-06-2020

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Tegelijkertijd wil NWO te allen tijde kunnen voldoen aan haar uitgangspunten dat (1) alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvragen in te dienen, en dat (2) aanvragen correct worden beoordeeld. Daarom brengt NWO wijzigingen in lopende financieringsrondes aan; de informatie die tot op heden bekend is over de geldende maatregelen vormt hiervoor het uitgangspunt. Wanneer maatregelen worden gewijzigd of verlengd dan zullen ook de wijzigingen in financieringsrondes opnieuw worden overwogen.

Voor Promoties in de Geesteswetenschappen 2020 gelden de volgende wijzigingen:

 • De interviews die in april 2020 waren gepland, worden (digitaal) afgenomen in juni 2020. De aanvragers zijn hier inmiddels over geïnformeerd.
 • De besluitvorming die in juni 2020 was gepland, wordt uitgesteld naar eind juli/begin augustus 2020. Aanvragers kunnen dan ook in deze periode een definitief besluit verwachten omtrent hun aanvraag.

Zie voor uitgebreidere informatie en de algemene richtlijn over wijzigingen in financieringsrondes www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Promoties in de geesteswetenschappen biedt talentvolle onderzoekers een betaalde promotieplaats. 

Voor wie

Kandidaten worden geselecteerd door de decaan van hun faculteit. Het gaat om de volgende universiteiten:

 • Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Open Universiteit;
 • Protestantse Theologische Universiteit;
 • Radboud Universiteit Nijmegen;
 • Rijksuniversiteit Groningen;
 • Theologische Universiteit Apeldoorn;
 • Theologische Universiteit Kampen;
 • Universiteit Leiden;
 • Universiteit Maastricht;
 • Universiteit Tilburg;
 • Universiteit Utrecht;
 • Universiteit van Amsterdam;
 • Universiteit voor Humanistiek;
 • Vrije Universiteit Amsterdam.

Voor meer informatie over de voorselectie binnen de faculteiten kunt u contact opnemen met de contactpersonen die genoemd staan in de call for proposals.

De promotor dient de aanvraag in. 

Wat aanvragen

Er kan financiering worden aangevraagd voor een regulier promotieonderzoek (4 jaar, 1 fte of 5 jaar, 0,8 fte). De financiering dekt de personeelskosten voor de promovendus. Materiële kosten voor onderzoek worden beperkt vergoed.

Wanneer

Aanvragen voor de volgende ronde moeten uiterlijk 5 maart 2020, 14.00 uur bij NWO zijn ingediend.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

5 maart 2020 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

3.200.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Promoties in de geesteswetenschappen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Let op!

Overweegt u indiening van een aanvraag in dit instrument? Houd rekening met de volgende beperking voor de NWO Open Competitie – SGW, voor NWO-projecten die na 25 september 2018 van start zijn gegaan: een aanvrager mag maximaal 1 jaar voor de geplande einddatum (= einddatum laatste aanstelling) van het langstlopende project binnen NWO, waarbij hij/zij aanvrager/projectleider is, een nieuwe aanvraag indienen.

Contact

Maudy Lohaus, MA LLM Maudy Lohaus, MA LLM +31 (0)70 3494215 m.lohaus@nwo.nl