Promotiebeurs voor leraren

Leraren kunnen een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek.

Maatregelen ten gevolge van COVID-19

Als gevolg van de coronacrisis komt de najaarsronde van de Promotiebeurs voor leraren in 2020 te vervallen. Het budget van de voorjaarsronde in 2021 wordt hierdoor verdubbeld. Die ronde zal vervroegd worden opengesteld. Meer informatie hierover is te vinden op de programma-pagina van de Promotiebeurs voor leraren.

Waarvoor

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen. 

U kunt een promotiebeurs aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet u kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor uw eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin. 

Voor wie

U moet een aanstelling voor onbepaalde tijd hebben en in dienst zijn bij een onderwijsinstelling gefinancierd door de Nederlandse overheid. 

Wat aanvragen

Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van vijf jaar een vervanger worden aangesteld voor de helft van uw contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling. 

Wanneer

  • De deadline van de eerste ronde 2020 was dinsdag 14 januari.

De Call for Proposals en de verplichte documenten worden naar verwachting in september 2020 gepubliceerd.

Beoordeling

Criteria 

Volledige informatie over de criteria is te vinden in de call for proposals. 

De kwaliteit van de kandidaat en het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld aan de hand van vier criteria: 

  • Kwaliteit kandidaat
  • Potentiële bijdrage aan wetenschap 
  • Onderzoeksopzet, onderzoeksaanpak en methodologie
  • Potentiële bijdrage aan de maatschappij in bredere zin en aan het onderwijs in het bijzonder

Procedure 

Een wetenschapsbrede commissie beoordeelt de aanvragen en stelt een voorkeurslijst samen. De meeste kansrijke kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. De kandidaat presenteert het onderzoeksidee aan de beoordelingscommissie. Het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO neemt tenslotte het definitieve besluit over toekenning van de promotiebeurzen.