Physical Internet Reisbeurzenprogramma

Onderzoekers kunnen via NWO bij het TKI Dinalog een reisbeurs aanvragen voor een kortlopend werkbezoek of langdurig bezoek aan een kennisinstelling buiten Nederland, waaronder het Georgia Institute of Technology in de Verenigde Staten.

Waarvoor

Het doel van Physical Internet Reisbeurzenprogramma is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse onderzoekers en de onderzoekers van kennisinstellingen buiten Nederland voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling op het gebied van the Physical Internet, Interconnected Logistics, data driven logistics en andere speerpunten in de onderzoeksagenda voor de logistieke sector.

Voor wie

Een aanvraag kan ingediend worden door onderzoekers die:

  • In dienst zijn bij (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben aan) een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut  of een hogeschool zoals genoemd onder g van de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs, én
  • Ten minste beschikken over een master- of ingenieursdiploma - of op gelijkwaardige wijze zijn gekwalificeerd.

Zowel onderzoekers in vast dienstverband als onderzoekers met een tenure track aanstelling en PhD studenten kunnen van deze financiering gebruik maken.

Wat aanvragen

Het programma biedt de mogelijkheid om een reisbeurs aan te vragen voor:

  • een kortlopend werkbezoek van maximaal twee weken, of
  • een langdurig bezoek van drie tot zes maanden.

Met de reisbeurs kan vergoeding van internationale reiskosten en/of lokale verblijfkosten aangevraagd worden.

Internationale reiskosten:

De vergoeding voor de internationale reiskosten is gebaseerd op de kosten voor een vliegticket economy class / treinticket en bedraagt maximaal € 1.500,-.

Wanneer

Kortlopend werkbezoek:

Aanvragen voor een kortlopend werkbezoek kunnen doorlopend worden ingediend tot de sluitingsdatum 28 november 2019 of tot het beschikbare budget is uitgeput.

Een aanvraag voor een kortlopend werkbezoek moet ten minste 8 weken voor de gewenste startdatum van het bezoek bij NWO ingediend zijn.

Langdurig werkbezoek:

Aanvragen voor een langdurig werkbezoek kunnen doorlopend worden ingediend tot de sluitingsdatum 28 november 2019 of tot het beschikbare budget is uitgeput.

Een aanvraag voor een langdurig bezoek moet ten minste zestien weken voor de gewenste startdatum van het bezoek bij NWO ingediend zijn.

Beoordeling

Criteria

Voor kortlopende bezoeken:

  1. De kwaliteit van de aanvrager;
  2. De beschrijving van het bezoek, inclusief de kwaliteit en haalbaarheid van het werkplan voor het bezoek;
  3. Kennisbenutting, in het bijzonder de vooruitzichten op toepassing van de verworven kennis en inzichten in Nederland na terugkeer;

Voor langdurige bezoeken:

1.   De kwaliteit van de aanvrager;
2a. Het onderwerp en doel van het bezoek;
2b. De kwaliteit en haalbaarheid van het werkplan voor het bezoek;
2c. Het belang van het bezoek voor de onderzoeksgebieden Physical Internet, Interconnected Logistics, data driven logistics en andere speerpunten in de onderzoeksagenda voor de logistieke sector.
3.   Kennisbenutting, in het bijzonder de vooruitzichten op toepassing van de verworven kennis en inzichten in Nederland na terugkeer.

Bij de beoordeling van de aanvragen is de weging van de drie criteria gelijk.

Procedure

Ontvankelijke aanvragen worden beoordeeld op basis van het ‘first come, first serve’ principe. De doorlooptijd voor de beoordeling van een langdurig bezoek is maximaal zestien weken. De doorlooptijd voor de beoordeling van een kortlopend bezoek is maximaal acht weken. Een gemandateerd lid van de programmacommissie van het TKI Dinalog beoordeelt de aanvraag en formuleert een honoreringsadvies. Het TKI Bestuur neemt op basis van dit advies een besluit over de uiteindelijke toekenning van de aanvraag.

Voor de beoordeling worden in principe geen referenten ingeschakeld.

Meer informatie

Het TKI Dinalog is de samenwerking waarin Dinalog, TNO en NWO gezamenlijk optrekken in het aanjagen van innovatie in de logistiek. NWO voert het Physical Internet reisbeurzenprogamma uit namens het TKI.

Meer informatie over het TKI Dinalog is te vinden op www.dinalog.nl.

Contactpersoon Dinalog:

Liesbeth Brügemann
brugemann@dinalog.nl
+31 76 531 5319


Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

28 november 2019 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

€ 22.500 voor kortlopende werkbezoeken; ca. € 32.000 voor langdurige bezoeken.

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Topsector logistiek

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

TKI Dinalog

Contact

Channah Herschberg, MSc. Channah Herschberg, MSc. +31 (0)70 3494099 logistiek@nwo.nl