Museumbeurzen

Beurs voor wetenschappelijk onderzoek door museummedewerkers.

Waarvoor

Met het programma wordt talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in het museale veld gestimuleerd.

De beurzen zijn bedoeld voor individuele medewerkers van musea die collectiegebonden onderzoek uitvoeren. Uit de aanvraag moet daarom duidelijk blijken welk belang het onderzoek heeft voor de museale instelling of het museale veld.

Voor wie

Medewerkers met een tijdelijke of vaste aanstelling bij een museum kunnen een beurs aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. Als hoofdaanvrager voldoet u aan de volgende eisen:

  • u heeft een tijdelijke of vaste aanstelling bij het museum van waaruit wordt aangevraagd,  in ieder geval gedurende de looptijd van het onderzoek;
  • u beschikt over een masterdiploma of bent gelijkwaardig gekwalificeerd.

Bovendien is het museum van waaruit de aanvraag wordt ingediend (voorlopig) geregistreerd bij het Museumregister.

Naast museummedewerkers kunnen ook onderzoekers van de volgende kennisinstelling een aanvraag indienen:

  • Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Voor hen gelden dezelfde eisen als voor museummedewerkers.

Bij elke aanvraag zijn twee medeaanvragers betrokken: de directeur van de instelling van waaruit de aanvraag wordt ingediend en een ervaren wetenschapper of hoogleraar die verbonden is aan een Nederlandse universiteit. U kunt zelf deze wetenschapper vragen om het onderzoek te begeleiden. Ook kunt u zich wenden tot de verschillende wetenschappers die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld bij NWO. Neem in dat geval contact op met NWO.

Wat aanvragen

Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kunt u minimaal €10.000 en maximaal €25.000 aanvragen. Het budget is bedoeld voor onderzoeksbeurzen die het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken. Aan het eind van het programma Museumbeurzen kent NWO een prijs toe aan de beste, open access toegankelijke, wetenschappelijke publicatie uit deze ronde. De procedure voor het toekennen van deze prijs wordt later bekendgemaakt. 

Deze (derde) ronde van het programma Museumbeurzen is opgedeeld in twee subrondes. Per subronde is er €600.000,- beschikbaar. Als na de toekenning van beurzen in de eerste subronde blijkt dat niet het volledige budget is gebruikt, dan wordt het resterende bedrag toegevoegd aan de tweede subronde.

Wanneer

  • De deadline van de eerste subronde van de derde ronde verloopt op dinsdag 5 januari 2021, 14.00 uur (CET).
  • De deadline van de tweede subronde verloopt op donderdag 17 juni 2021, 14.00 uur (CEST).

Bij het indienen van een aanvraag in ISAAC moet u ook online gegevens invoeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Let op: aanvragen die na de deadline ingediend worden, kunnen niet in behandeling genomen worden.

Beoordeling

Criteria

Volledige informatie over de beoordelingscriteria is te vinden in de Call for Proposals.

De kwaliteit van de kandidaat en het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld aan de hand van drie criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit
  2. Maatschappelijke relevantie
  3. Kwaliteit van de aanvrager

Procedure

NWO richt een beoordelingscommissie op die de onderzoeksaanvragen beoordeelt aan de hand van de criteria in de call. De beoordelingscommissie kan de meest kansrijke kandidaten uitnodigen voor een interview. De kandidaat presenteert dan de onderzoeksaanvraag aan de beoordelingscommissie. Het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO neemt tenslotte het definitieve besluit over toekenning van de beurzen. 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

5 januari 2021 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

1,3 mln euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Museumbeurzen

Speerpunt

Mensen (2019-2022)

Partners

Minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Daan Olthoff +31(0)70 349 43 00 museumbeurzenNWO@nwo.nl