Flagship Creatieve Industrie TALPA Network

Ervaren gepromoveerde onderzoekers van universiteiten en ervaren onderzoekers van HBO-instellingen kunnen door deel te nemen aan een Sandpit een onderzoeksvoorstel ontwikkelen op het gebied van data en mediaconsumenten voor Talpa network.

Waarvoor

Het Nederlandse medialandschap is in de afgelopen decennia drastisch veranderd. Deze huidige situatie van overvloedig aanbod en een onvoorspelbaar, hypergefragmenteerd publiek levert voor alle spelers in het landschap grote uitdagingen op. Om de weerbaarheid van de sector te vergroten, is kennis en begrip van het gefragmenteerde publiek, en activatie van de data om nieuwe businessmodellen en content te ontwikkelen, van essentieel belang. Hoewel al deze data technisch en analytisch goed te koppelen zijn, zijn de uitkomsten niet altijd makkelijk te gebruiken in het creatieve en zakelijke proces. De taal van de data scientists biedt weinig houvast voor business development en nauwelijks inspiratie voor een creatief scheppend team. Andersom kunnen business developers en creatieven niet altijd de juiste vragen aan de data stellen.

Deze call is een oproep voor het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel om tot een analyse, interpretatie en visuele representatie van de data van Talpa Network te komen. Het doel daarvan is de data zo toegankelijk te maken dat verschillende soorten gebruikers evidence based strategieën kunnen ontwerpen voor de ontwikkeling van nieuwe content en businessmodellen. 

Voor wie

Gepromoveerde onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

  • Nederlandse universiteiten;
  • KNAW- en NWO-instituten;

Ervaren onderzoekers van HBO-instellingen kunnen eveneens deelnemen.

Het is niet mogelijk aan het project deel te nemen als u niet bij alle workshopbijeenkomsten aanwezig kan zijn.

U kunt niet als consortium inschrijven voor dit project. Aanvragen voor  deelname zijn afkomstig van individuele onderzoekers

Wat aanvragen

In deze call wordt gebruik gemaakt van de Sandpit methode om tot formulering van het onderzoeksvoorstel te komen.

Dit is een iteratief proces waarbij in workshops door een groep te selecteren onderzoekers een onderzoeksproject wordt ontwikkeld.

Binnen deze call is ruimte voor de ontwikkeling van 1 onderzoeksproject. Voor deze call for proposals is een budget beschikbaar van €  460.000 (inclusief PPS toeslag). De financiers van deze call zijn Talpa Network, de ministeries van EZK en OCW, CLICKNL en NWO. Het aan te vragen project heeft een looptijd van maximaal 2 jaar.

Te financieren posten zijn personele kosten en materieel budget ten behoeve van het onderzoek en de valorisatie.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van cv’s en motivatie was 23 augustus 2018, om 14:00 uur CE(S)T.

  • De deadline voor het indienen van de projectaanvraag was 30 oktober 2018, om 14:00 uur CE(S)T.

De workshops worden gehouden op: 1, 2 en 5 oktober (de hele dag!)

NB: de cv's en motivatie worden niet via ISAAC ingediend maar bij het in de call opgenomen mailadres.

Beoordeling

Criteria

In deze sandpitprocedure is sprake van een beoordeling op twee momenten:

  1. beoordeling van cv's en motivaties ter selectie van deelnemers aan de sandpit
  2. beoordeling van het definitieve projectvoorstel waarbij de criteria a. Wetenschappelijke kwaliteit en b.  Relevantie gehanteerd worden.

Het voorgestelde onderzoek dient aan te sluiten bij de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van TKI CLICKNL. Bij de beoordeling wordt ook passendheid binnen de doelstellingen van de call meegenomen.

Procedure

Sandpit

In dit sandpitproces valt de beoordeling in twee fasen uiteen. In de eerste fase worden het  cv en de motivatie van de deelnemers die belangstelling hebben getoond om deel te nemen aan de sandpit beoordeeld. In de tweede fase wordt het definitieve onderzoeksvoorstel beoordeeld.

Beoordelingscommissie

Er wordt een beoordelingscommissie ingericht met een evenwichtige verdeling tussen wetenschappelijke leden en deelnemers namens de private partner. De samenstelling van de commissie zal tijdig gepubliceerd worden.

Domeinbestuur SGW besluit

Het domeinbestuur SGW toetst de gevolgde procedure marginaal en neemt het  definitieve besluit over de call.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

23 augustus 2018 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

460.000 Euro (inclusief PPS toeslag)

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

Talpa Network, Ministerie EZK, Ministerie OCW, CLICKNL

Contact

Drs. Janneke van Kersen Drs. Janneke van Kersen +31 (0)70 3494572 j.vankersen@nwo.nl