ERA-NET cofund Urban Accessibility and Connectivity

Ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor het doen van onderzoek op het gebied van bereikbaarheid en connectiviteit van stedelijke regio's.

Waarvoor

De Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC) call is ontwikkeld door het Joint Porgramming Initiative (JPI) Urban Europe en wordt gecofinancierd door de Europese Commissie. Het doel van JPI Urban Europe is het creëren van aantrekkelijke, duurzame en vitale economische stedelijke gebieden. Binnen de call Urban Accessibility and Connectivity ligt de focus op de bereikbaarheid en connectiviteit van stedelijke regio's waarbij vijf uitdagingen centraal staan:

  • Uitdaging 1: evolving solutions voor een integrale benadering van duurzame stedelijke fysieke mobiliteit en transport, landgebruik en digitale connectiviteit
  • Uitdaging 2: Ontwikkel en ondersteun de implementatie van innovatieve mobiliteitssystemen en services met de potentie om bij te dragen aan duurzame stedelijke mobiliteit. 
  • Uitdaging 3: Transformeer en reorganiseer stedelijke gebieden om de weg vrij te maken voor duurzame stedelijke mobiliteit en bereikbaarheid op lokaal niveau, van straatniveau tot district.
  • Uitdaging 4: Ontwikkel effectieve beleidsopties om een shift richting duurzame bereikbaarheid en connectiviteit te bereiken. 
  • Uitdaging 5: Verander gedrag en perspectieven met betrekking tot duurzame stedelijke bereikbaarheid en connectiviteit. 

Voor  wie

Een voorstel moet worden ingediend door een consortium van tenminste drie ontvankelijke aanvragers uit ten minste drie deelnemende landen (Oostenrijk, België, Denemarken, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, Zweden, Turkije, Verenigd Koninkrijk). 

Voor Nederland geldt dat hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling een aanvraag kunnen indienen als zij in dienst zijn bij één van de organisaties die staan beschreven in de Annex A (onderdeel NWO) van de call for proposals. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening. 

Een aanvrager mag maximaal bij twee voorstellen zijn betrokken, waarvan slechts één keer als hoofdaanvrager. Meer informatie over de transnationale ontvankelijkheidsvoorwaarden en de ontvankelijkheidsvoorwaarden van andere landen kunt u vinden in de ‘ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity Call for Proposals’, pagina 23 en 33 (Annex A). Deze call is alleen in het Engels beschikbaar.

Wat aanvragen

Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kan bij NWO in totaal maximaal € 320.000 worden aangevraagd en de maximale projectduur bedraagt 3 jaar. Wanneer een PhD wordt aangevraagd dient deze een 4-jarige aanstelling te krijgen, waarvan de eerste 3 jaar uit dit programma kunnen worden betaald. De budgetmodules (inclusief de maximum bedragen) die binnen deze call for proposals beschikbaar zijn, zijn: promovendus, postdoc, niet-wetenschappelijke personeel, vervanging, materiële kosten, kennisbenutting, internationalisering en money follows cooperation. De maximum bedragen per module staan vermeld in de Annex A (onderdeel NWO) van de call for proposals. 

Bovenop de salariskosten voor de modules PhD en Postdoc wordt per aanstelling een individuele benchfee van €5.000 gerekend. Voor personeel in het buitenland worden de lokale tarieven vergoed tot maximaal de VSNU-tarieven. Zie voor een toelichting op de budgetmodules de PDF bijlage ‘toelichting budgetmodules’ onderaan deze pagina.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van een vooraanmelding (verplicht) is 17 maart 2020, 13.00 uur.
  • De deadline voor het indienen van een volledig onderzoeksvoorstel is 22 september 2020, 13.00 uur.

Het indienen van de voorstellen gebeurt via het elektronische indieningssysteem van ANR (https://aap.agencerecherche.fr). Meer informatie hierover vindt u op pagina 23 van de ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity Call for Proposals.

Let op: voor aanvragers die bij NWO financiering aanvragen is het bij indiening van het volledig onderzoeksvoorstel verplicht een ‘financial details’ formulier te uploaden. Het format van dit formulier zal in januari 2020 beschikbaar komen. 

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden op de volgende drie criteria beoordeeld:

  • excellentie
  • Impact en het betrekken van stakeholders/gebruikers
  • kwaliteit en efficiëntie van de project implementatie

Zie voor het volledig overzicht van de criteria, inclusief de sub-criteria pagina 27 van de ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity Call for Proposals. 

Procedure

De beoordeling in deze call gebeurt in twee fases. In de eerste fase worden consortia uitgenodigd een vooraanmelding in te dienen. Van de ingediende vooraanmeldingen worden er rond de 50 geselecteerd voor de tweede fase waarbij een volledig onderzoeksvoorstel kan worden ingediend. Alleen consortia die succesvol zijn in de eerste fase zijn in de gelegenheid een volledig onderzoeksvoorstel in te dienen. Ontvankelijke voorstellen, zowel vooraanmeldingen als volledige aanvragen, worden beoordeeld door een onafhankelijk internationaal panel van experts uit zowel wetenschap als praktijk. De voorstellen worden gerankt op basis van de beoordelingscriteria zoals beschreven in de call. Op basis van de ranking en het beschikbare budget nemen de deelnemende nationale en regionale financiers een financieringsbesluit. Bij NWO wordt het besluit genomen door het domeinbestuur van SGW. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de JPI UE website. Het indienen van een vraag kan via het elektronische indieningssysteem van ANR

Contactpersonen bij partners

Aurélien Gaufrès en Pascal Bain
Agence Nationale de la Recherche (ANR)  
E-mail: aurelien.gaufres@anr.fr of pascal.bain@anr.fr 


Kenmerken

Status

Open voor vooraanmeldingen

Sluitingsdatum

17 maart 2020 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

22.500.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

JPI Urban Europe

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

FFG, FRS-F.N.R.S., FWO, Innoviris, VLAIO, IFD, RPF, ANR, BMBF, MIUR, VIAA, RCN, NCN, UEFISCDI, ARRS, Formas, SWEA, Vinnova, TÜBITAK, ESRC

Contact

Carolien Maas-van der Geest, MA Carolien Maas-van der Geest, MA +31 (0)70 3440511 c.maas@nwo.nl