ERA-NET Climate Impact Research

De JPI Climate Joint Call Assessment of Cross(X)-sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation (AXIS) focust op grensoverschrijdende, cross-community onderzoeksprojecten om de coherentie, integratie en robuustheid van onderzoek op het gebied van klimaatimpact te verbeteren en te verbinden met maatschappelijke behoeften. Nederlandse onderzoekers kunnen financiering aanvragen als deel van een internationaal consortium met onderzoekers uit minimaal twee andere deelnemende landen.

Waarvoor

Het doel van AXIS is het verbreden van de kennisbasis over maatschappelijke duurzaamheidstransities,  met name door het bevorderen van een geïntegreerd begrip van sociale, politieke en milieu-effecten en de risico's van klimaatverandering. Meer informatie is te vinden op de Engelse financieringspagina.

Voor wie

Nederlandse onderzoekers met een doctoraat en een aanstelling, tenminste voor de duur van het project, aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut  erkend door NWO (cf. NWO Subsidieregeling 2017) kunnen financiering aanvragen bij de Call.

Wat aanvragen

Nederlandse onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor personele kosten (post-doc onderzoeker) en materiële kosten (consumables veldwerk, consortiumbijeenkomsten etc.). Alle budgetcategorieën moeten apart verantwoord worden in de aanvraag.

Een maximum budget van 250.000 euro kan aangevraagd worden per Nederlands project, volgens de voorwaarden in de Call for Proposals. Elk AXIS consortium can slechts één Nederlands project bevatten (één Nederlandse Principal Investigator per aanvraag). De maximale projectduur is drie jaar.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van pre-registrations was op 18 juni 2018, om 17.00 uur CEST.
  • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was op 8 oktober 2018, om 17.00 uur CEST.

De eerste (pre-registration) fase is verplicht voor het indienen van uitgewerkte aanvragen.

Beoordeling

Criteria

Pre-registrations en uitgewerkte aanvragen kunnen alleen ingediend worden via het gemeenschappelijke call secretariaat van AXIS, volgens de instructies in de Call for Proposals en het gebruik van het AXIS aanvraagformulier. De beoordelingscriteria zijn te vinden in de Call for Proposals.

Procedure

Een procedure met twee fasen wordt gebruikt in deze call. Ingediende aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijk international Expert Panel, bestaande uit wetenschappelijke experts en vertegenwoordigers van relevante stakeholdergroepen. De selectie van aanvragen zal eerst gebeuren op basis van de score uit de evaluatie, en daarna op basis van beschikbare financiering. Het geaccrediteerde Bestuur binnen NWO neemt het definitieve besluit over de toekenningen van de Nederlandse projecten.


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 oktober 2018 17:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

975.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

JPI Climate

Contact

Mw. A. Cukier MSc Mw. A. Cukier MSc +31 (0)70 3440503 a.cukier@nwo.nl