NWO Digital Society - de geïnformeerde burger

Ervaren gepromoveerde onderzoekers kunnen tot 4 juni 2019 aanvragen indienen voor onderzoek op het gebied van digitalisering en de samenleving.

Waarvoor

Digitalisering is tegelijkertijd een maatschappelijke opgave en een wetenschappelijke uitdaging. Enerzijds betekent de hoeveelheid en kwaliteit van de beschikbare data een ongekende complexiteit die vraagt om de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken waarmee data bevraagd, geanalyseerd, beheerd en geduid kunnen worden.

Anderzijds moeten we ervoor waken dat iedereen in de samenleving betrokken is en blijft bij de digitalisering en moeten we ons bewust zijn van de culturele en maatschappelijke context, juist omdat digitalisering geen grenzen kent. Om zowel op het gebied van ICT als het gebied van data-duiding, (culturele) contextualisering en visualisering nieuwe kennis te ontwikkelen is cross-disciplinaire samenwerking nodig tussen medewerkers van verschillende onderzoeksdomeinen om maatschappelijke impact te kunnen realiseren.

Daarom zet deze call in op onderzoek dat een bijdrage levert aan de Digital Society Research Agenda.

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door ervaren en gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Mede-aanvragers zijn eveneens gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Universiteit gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden of een door NWO erkende onderzoeksinstelling.

Samenwerking tussen tenminste twee onderzoekers en tenminste één private partij is een voorwaarde voor de financiering. De verplichte cash matchingsbijdrage van de private partner kan door meerdere private partijen samen geleverd worden. Ook publieke partijen kunnen een bijdrage leveren. 

Wat aanvragen

De financieringsaanvraag bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 500.000 Er kan financiering worden aangevraagd ter dekking van de volgende typen kosten:

  • Personele kosten
  • Materiële kosten
  • Valorisatie / Impact
  • Internationalisering

Wanneer

  • Uitgewerkte aanvragen dienen uiterlijk 4 juni 2019, 14:00 uur CEST door NWO te zijn ontvangen.   

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de uitgewerkte aanvraag aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel (weging 35%)
  2. Kwaliteit van het consortium (weging 35%)
  3. Relevantie en kennisbenutting (weging 30%)

Procedure

Aanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie die bestaat uit leden afkomstig uit het WO en maatschappelijke en/of private organisaties.

Op basis van het advies van de beoordelingscommissie besluiten het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen in november 2019 over de te honoreren aanvragen. 

Meer informatie

VSNU Digital Society Research Agenda

 

Het begrotingsformat zal z.s.m. beschikbaar zijn.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 juni 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

Voor deze call for proposals stelt NWO € 3.000.000 beschikbaar.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Creatieve industrie

Contact

Mw. drs. S. Bodeving Mw. drs. S. Bodeving +31 (0)70 3494214 digitalsociety@nwo.nl