Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang

Senioronderzoekers, dat wil zeggen ervaren, gepromoveerde onderzoekers, kunnen financiering aanvragen voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang.

Waarvoor

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft -evenals in 2016- een bedrag van in totaal 250.000 euro vrijgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang. De achtergrond hiervan is het besluit van de Tweede Kamer om middelen beschikbaar te stellen voor dit doel. Met dit financieringsinstrument neemt het rijk een grotere rol bij bijzondere vondsten zonder de verantwoordelijkheid van verstoorders over te nemen.

Aanvragen moeten betrekking hebben op wetenschappelijk verdiepend onderzoek naar recente archeologische vondsten in Nederland van (inter)nationaal belang. Met ‘'recent’  wordt bedoeld dat het moet gaan om opgravingen die zijn aangevangen na 1 september 2007. Het is lastig om op voorhand vast te stellen wat 'vondsten van (inter)nationaal belang’  zijn. Een intersubjectief deskundigenoordeel is de enige manier waarop hier beslissingen over genomen kunnen worden. Bij deze call voorziet de beoordelingscommissie in dit intersubjectieve deskundigenoordeel.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door senioronderzoekers, dat wil zeggen ervaren, gepromoveerde onderzoekers die gedurende het aanvraagproces en de gehele looptijd van het project een aanstelling hebben bij een:

  • Nederlandse kennisinstelling en/of
  • gemeente, regio, provincie, een erkend archeologisch bedrijf en/of het Rijksmuseum van Oudheden.

Wat aanvragen

Er kan subsidie worden aangevraagd voor zowel de personele als materiële invulling. Het aan te vragen budget is minimaal 50.000 euro en maximaal 100.000 euro. De looptijd van projecten is maximaal twee jaar.

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van onderzoeksvoorstellen was 1 maart 2018, 14.00 uur (CET).

Beoordeling

Criteria

Alle aanvragen worden in competitie beoordeeld.

Aanvragen worden beoordeeld op:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Relevantie
  • Kennisbenutting/presentatie

Procedure

Het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen stelt een beoordelingscommissie in. Deze bespreekt de aanvragen en stelt per aanvraag een (voorlopige) beoordeling op alsmede een voorlopige prioriteitsvolgorde. Vervolgens nodigt de beoordelingscommissie de 10 hoogste geprioriteerde aanvragers uit voor een interview. Lager geprioriteerde aanvragers kunnen schriftelijk reageren op de schriftelijke beoordeling. Hierna beoordeelt en prioriteert de commissie de aanvragen op basis van het hele dossier aan de hand van de vastgestelde criteria en stelt een honoreringsadvies voor het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen op. Het domeinbestuur stelt op basis van deze voordracht de definitieve beoordeling vast en beslist over de honorering.

Extra informatie

Contactpersonen partners:

 


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 maart 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

250.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Contact

Dr. Hayley Mickleburgh Dr. Hayley Mickleburgh +31 (0)70 3494196 h.mickleburgh@nwo.nl