Westerdijk Talentimpuls

Het doel van het programma Westerdijk Talentimpuls is het vergroten van het aantal vrouwelijke hoogleraren en daarmee het bijdragen aan meer diversiteit in de wetenschappelijke top. Het programma biedt universiteiten de mogelijkheid om premies aan te vragen als zij vrouwelijke onderzoekers benoemen tot hoogleraar.

Waarvoor

Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke hoogleraar, prof. dr. Johanna Westerdijk, werd benoemd. Anno 2017 is het percentage vrouwelijke hoogleraren met 18% nog altijd één van de laagste in Europa. Zonder extra maatregelen zal er pas in 2054 een evenwichtige man-vrouw balans onder hoogleraren zijn bereikt . Als extra impuls voor het benutten van alle wetenschappelijk talent in Nederland heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan ook besloten eenmalig M€    5 beschikbaar te stellen voor de benoeming van 100 vrouwelijke hoogleraren. Met deze extra investering in het ‘Westerdijk-jaar’ worden universiteiten aangespoord om meer werk te maken van het vergroten van het aantal vrouwelijke hoogleraren, bovenop de streefcijfers die zij zich voor 2020 hebben gesteld. NWO voert dit programma voor het ministerie uit.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door Colleges van Bestuur van de volgende universiteiten:

 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Utrecht
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Erasmus Universiteit
 • Universiteit Maastricht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Radboud Universiteit
 • Tilburg Universiteit
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Universiteit Twente
 • Wageningen Universiteit
 • Open Universiteit

Voor de verdeling van de 100 posities over de universiteiten is een verdeelsleutel afgesproken. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Wat aanvragen

Per benoeming kan een bedrag van €   50.000 aangevraagd worden. Dit bedrag kan besteed worden aan salaris-meerkosten die met de bevordering van UD/ UHD naar hoogleraar gepaard gaan, of het kan worden toegevoegd aan het onderzoeksbudget van de benoemde hoogleraar.

Wanneer

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 10 februari 2018, 13:59 uur.

Beoordeling

Criteria

De benoemingen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Het betreft hoogleraren met een reguliere aanstelling;
 • De duur van de benoeming is minimaal 5 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband als hoogleraar;
 • De benoemingen zijn gedaan ná 10 februari 2017;
 • De omvang van de aanstelling bedraagt minimaal 0,4 fte;
 • Het betreft extra benoemingen bovenop de reeds met de universiteiten overeengekomen streefcijfers.   Dit blijkt uit een verhoging van het aantal vrouwelijke hoogleraren in 2020 bovenop de streefcijfers;
 • De universiteiten zorgen voor een evenwichtige verdeling van de benoemingen over de faculteiten.

Procedure

NWO zal de aanvragen toetsen aan de voorwaarden die gesteld worden aan de benoeming, zoals verwoord onder “ Wat kan aangevraagd worden” . Universiteiten blijven zelf verantwoordelijk voor de benoeming van hoogleraren, en zorgen voor een evenwichtige verdeling over de faculteiten.

NWO monitort de toekenningen per universiteit en communiceert hierover met de VSNU. De VSNU monitort vervolgens de door de universiteiten opgestelde streefcijfers.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 februari 2018 13:59

Type

Persoonsgebonden

Budget

5 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Westerdijk Talentimpuls

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, VSNU

Contact

Charlotte Jalvingh Charlotte Jalvingh +31 (0)70 3440671 westerdijkimpuls@nwo.nl