Vrije competitie (geesteswetenschappen)

Binnen de Vrije Competitie Geesteswetenschappen krijgen onderzoekers de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor vrij onderzoek dat niet binnen de thematische financieringsinstrumenten valt. Onderzoekers mogen dus zelf kiezen waar hun project over gaat, zolang het maar past binnen de geesteswetenschappen.

Als gevolg van een technische storing met ISAAC wordt de deadline voor het indienen van een uitgewerkte Vrije Competitie Geesteswetenschappen aanvraag verschoven naar woensdag 10 januari 14.00 uur.

Waarvoor

Het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen heeft besloten om in 2017 nog een financieringsronde van de Vrije Competitie Geesteswetenschappen te organiseren. Het domeinbestuur zal in 2017 besluiten over de toekomst van de Vrije competitie geesteswetenschappen na deze ronde. Zie ook het nieuwsbericht hierover.

Het indienen van een vooraanmelding is verplicht om te worden meegenomen in de beoordeling.

De Vrije Competitie Geesteswetenschappen is bedoeld voor vrij onderzoek dat niet binnen thematische programma's valt. De projecten moeten bestaan uit minimaal twee door NWO te financieren deelprojecten die antwoorden zoeken op één centrale probleemstelling. Het eindproduct van het project (bijvoorbeeld een boek, een congres of een serie artikelen) moet aantoonbare meerwaarde bieden ten opzichte van de deelprojecten.

Voor wie

Senioronderzoekers met een vaste- of tijdelijke aanstelling aan een door NWO erkende instelling kunnen een aanvraag indienen.

Wat aanvragen

De financiering is bedoeld voor de bekostiging van:

  • Postdoc- en promotieonderzoek.
  • Het vrijstellen van de aanvragers van onderwijs- en andere taken om binnen het project gezamenlijk aan eindproducten te werken (maximaal 50.000 euro totaal).
  • Materiële kosten die gemaakt worden voor het project.
  • Materiële en personele investeringskosten die in het kader van het project gemaakt worden (bijvoorbeeld: de aanschaf en aanleg van databases, digitale corpora, tools, middelen als software, hardware en apparatuur).

De financiering bedraagt minimaal 500.000 euro en maximaal 750.000 euro per aanvraag. De maximale financieringstermijn is zes jaar voor het hele project.

Wanneer

  • De deadline voor vooraanmeldingen was 5 september 2017, 14:00 uur CE(S)T.  Aanvragers van geselecteerde vooraanmeldingen worden vervolgens uitgenodigd om hun uitgewerkte voorstel uiterlijk op 10 januari 2018, 14:00 uur CE(S)T  in te dienen.

Per subsidieronde mogen aanvragers slechts één voorstel indienen, ongeacht of zij als hoofd- of medeaanvrager optreden.

Beoordeling

Criteria

De beoordelingscommissie beoordeelt aanvragen op:

  • Wetenschappelijke kwaliteit (onder andere: doelstelling, methodologie, onderzoeksteam)
  • Kennisbenutting
  • Programmacriteria (meerwaarde, samenhang, organisatie)
  • Eventuele investeringskosten dienen aantoonbaar noodzakelijk te zijn voor de beantwoording van onderzoeksvragen in het programma, én moeten leiden tot versterking van de nationale kennisinfrastructuur)

Procedure

Vooraanmelding:

De beoordelingscommissie Vrije Competitie Geesteswetenschappen beoordeelt de vooraanmeldingen vergelijkenderwijs aan de hand van de criteria en stelt de (verwachte) kwaliteit vast en prioriteert deze naar kansrijkheid, zonder gebruik te maken van externe adviseurs.

Uitgewerkte aanvraag:

Externe deskundigen adviseren over elke aanvraag en de aanvragers mogen reageren op de rapporten. De beoordelingscommissie kan aanvragers uitnodigen voor een gesprek en hanteert een puntenschaal bij haar beoordeling. Uiteindelijk beslist het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO, op advies van de beoordelingscommissie, welke aanvragen financiering krijgen.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 januari 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

8 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Vos, Mw. dr. L.C. Vos, Mw. dr. L.C. +31 (0)70 349 42 80 l.vos@nwo.nl