Vernieuwingsimpuls Vidi - Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw)

Vernieuwingsimpuls Vidi is een financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.

Extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website (Link-FAQ) voor verdere informatie.

Waarvoor

Vidi is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het stelt onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen.

Voor wie

U kunt Vidi-financiering aanvragen als u een aantal jaren onderzoek op postdocniveau heeft gedaan. U bent daarin met vernieuwende ideeën gekomen en u heeft die zelfstandig succesvol verder ontwikkeld. U bent maximaal acht jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober). Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document ‘Veelgestelde vragen’.

U kunt voor Vidi maximaal twee keer een aanvraag indienen.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 800.000 euro.

Wanneer aanvragen

  • Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2019 was 3 oktober om 14:00 uur. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Bij het indienen van uw aanvraag in https://mijn.zonmw.nl dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. 

Notificatie

Wij bieden u nu alvast inzicht in de de Vidi Call for proposals 2019 (en alle documenten) zodat u zich kunt voorbereiden op het indienen van de aanvraag bij ZonMw. Ook kunt u het aanvraagformulier alvast bekijken aan de hand van het volgende voorbeeld. In “mijn ZonMw” zullen wij u vragen de onderdelen ‘research proposal’, ‘cv’ en ‘output’ te uploaden, deze documenten kunt u al hieronder al vinden. U kunt alle documenten terugvinden onder het kopje "lees de volledige subsidieoproep".

Wij verwachten dat u in week 32 het aanvraagformulier daadwerkelijk online kunt gaan indienen via ‘Mijn ZonMw’.

Lees volledige subsidieoproep: 

De volledige subsidieoproep en alle benodigde documenten kunt u via deze link bekijken: Subsidie oproep en documenten.

Beoordeling

Alle Vidi-aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Sinds 2017 worden Vidi-voorstellen bij de nieuwe NWO-domeinen ingediend.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel
  • kennisbenutting
  • de kwaliteit van de onderzoeker

Procedure

Elk NWO-domein heeft een breed samengestelde commissie van wetenschappers die het bevoegde bestuur van NWO adviseert over de kwaliteit en het belang van de aanvragen. 

Alle aanvragen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. Een uitzondering hierop zijn de aanvragen voor het wetenschapsonderdeel Medische Wetenschappen. Deze moet u indienen bij ZonMw via https://mijn.zonmw.nl. Via deze pagina dient u een aanvraag in bij het domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw). 

Disciplineclassificatie ZonMW

Tijdens het invullen van een Vidi aanvraag wordt er gevraagd naar de disciplines waartoe de aanvraag behoort. Wanneer er een Vidi aanvraag wordt ingediend onder het domein van ZonMw, wordt de volgende disciplineclassificatie en codering gehanteerd: link

Aspasia

De Aspasia-subsidie is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. Voor Aspasia komen in aanmerking:

  • vrouwelijke onderzoekers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie
  • vrouwelijke onderzoekers die na de interviewselectie wel aan de criteria voor Vidi of Vici voldeden, maar door een tekort aan middelen geen financiering kregen.

De Aspasia-subsidie wordt verleend aan de Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot UHD of hoogleraar. Meer hierover op de Aspasia-pagina.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 oktober 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

800.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Medische Wetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Coördinator Coördinator vi@nwo.nl