Vernieuwingsimpuls Veni - Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw)

Vernieuwingsimpuls Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

NWO vraagt met ingang van de komende aanvraagronde voor Veni- financiering (2019) kandidaten een bewijs van steun van de beoogde onderzoeksinstelling (‘inbeddingsgarantie). Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen .

De Veni ronde 2019 voor het loket  Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw) kent géén vooraanmeldingsfase. Het is van groot belang dat een aanvrager tijdig nadenkt over welk domein het juiste loket is voor de aanvraag. Aanvragers die twijfelen of hun aanvraag binnen ZonMw past, dienen vóór augustus 2018 contact op nemen met het secretariaat voor advies. Het is niet mogelijk om meer dan één aanvraag in een Veni-ronde in te dienen. Indien u een vooraanmelding indient bij Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) of Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en afgewezen wordt, mag u geen tweede aanvraag indienen in dezelfde Veni-ronde, ook niet als de tweede aanvraag bij een ander domein of het domein-overschrijdend  loket wordt ingediend.

Nieuw: extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2019 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2019 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2019 was 8 januari, 14:00 uur.

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Let op: ZonMw maakt gebruik van een nieuw indiensysteem. Wij raden u aan ruim van tevoren te beginnen met het opstellen van uw aanvraag in het systeem, zodat eventuele problemen op tijd opgelost kunnen worden.

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

Procedure

Alle aanvragen voor het wetenschapsonderdeel Medische Wetenschappen moeten ingediend worden bij ZonMw via het ZonMw indiensysteem. Via deze pagina dient u een aanvraag in bij het domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw). 

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 januari 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

250.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Medische Wetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Dhr. G. Macor +31 (0)70 349 52 99 veni@zonmw.nl