NWO-Talentprogramma Veni – Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw)

NWO-Talentprogramma Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers

Verplichte vooraanmeldingsfase

Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw) heeft in de komende Veni-ronde (call 2020) een vooraanmeldingsfase ingelast. Het doel van de introductie van de vooraanmelding in de Veni-ronde is om de aanvraagdruk te beperken door te bewerkstelligen dat niet alle aanvragers een volledige aanvraag hoeven te schrijven. Via de beoordeling van vooraanmeldingen selecteert NWO de Veni-doelgroep: de Veni-financiering is bedoeld voor onderzoekers die behoren tot de beste tien tot twintig procent van hun populatie, ongeacht hun nationaliteit en onderwerp van onderzoek.

ZonMw-Veni: uitstel deadline uitgewerkte aanvragen

Door verschillende oorzaken zijn wij genoodzaakt twee deadlines voor de ZonMw Veni-ronde 2020 met een maand uit te stellen. Het gaat om de volgende deadlines:

  • voorgenomen besluit vooraanmelding: uiterlijk 15 november 2019 (was medio oktober).
  • Indienen uitgewerkte aanvraag: 11 februari 2020, 14.00 uur MET (was 9 januari 2020).

De periode tussen het voorgenomen besluit en de deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag blijft hetzelfde (8 weken). Ook blijft de deadline van medio juli 2020 voor het besluit over de uitgewerkte aanvragen gelijk.

De nieuwe planning geldt alléén voor aanvragen die zijn ingediend bij ZonMw in het kader van NWO-talentprogramma Veni - Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen.

Meer informatie:


Afschaffing domeinoverschrijdend loket

In het NWO-Talentprogramma verdwijnt het aparte loket voor domeinoverschrijdende aanvragen. Vanaf de Veni-ronde 2020 zal NWO alle aanvragen, inclusief de domeinoverstijgende aanvragen, binnen de wetenschapsdomeinen ENW, SGW en TTW beoordelen. Dat geldt ook voor aanvragen binnen ZonMw.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2020 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2020 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni. Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van de verplichte vooraanmelding bij ZonMw voor de ronde 2020 was 3 september 2019, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag in de ronde 2020 is 11 februari 2020, 14:00 uur.

Alleen kandidaten die een positief besluit ontvangen op hun vooraanmelding mogen een uitgewerkte aanvraag indienen.

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle vooraanmeldingen en (uitgewerkte) aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria vooraanmelding zijn:

  • Academisch profiel (45%)
  • Onderzoeksidee (5%)
  • Key output (50%)

NB: Het onderdeel ‘key output’ – een gemotiveerde lijst met output van de kandidaat, beperkt tot maximaal tien stuks – voldoet aan de richtlijnen van de zogenoemde San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA): een internationaal initiatief dat onder andere beoogt een halt toe te roepen aan het onverantwoorde gebruik van bibliometrische indicatoren (zoals H-index en Journal Impact factor).

Beoordelingscriteria (uitgewerkte) aanvraag zijn:

  • Kwaliteit van de onderzoeker (40%)
  • Kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel (40%)
  • Kennisbenutting (20%)

Procedure

Alle aanvragen voor het wetenschapsonderdeel Medische Wetenschappen moeten ingediend worden bij ZonMw via Mijn ZonMw. Via deze pagina dient u een aanvraag in bij het domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw). U kunt het online vooraanmeldingsaanvraagformulier alvast bekijken aan de hand van het volgende voorbeeld.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 september 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

250.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Medische Wetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Guillaume Macor Guillaume Macor +31 (0)70 3495299 veni@zonmw.nl