Vernieuwingsimpuls Veni, Stichting voor de Technische Wetenschappen

Vernieuwingsimpuls Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2017 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2017 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2017 was 10 januari, 14:00 uur. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure..

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

Procedure

Since 1 January 2017, NWO has a new organization structure. Therefore proposals for the Talent Scheme will no longer be submitted to the former NWO divisions but to the new NWO-domains. For Veni 2017 this was already the case for the Social Sciences and Humanities Domein (SSH), the Applied and Engineering Sciences domain (TTW), and for ZonMw. In 2018 this will also be the case for the Science Domain.  A so-called “cross-domain committee” (CD) will replace the former interdivisonal (ID) committee.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 januari 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

250.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Partners

Ministerie van OCW

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Coördinator Coördinator +31 (0)70 3440707 vi@nwo.nl