NWO-Talentprogramma Veni – Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

NWO-Talentprogramma Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

Verplichte vooraanmeldingsfase 

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) heeft in de komende Veni-ronde (call 2020) een vooraanmeldingsfase ingelast. Het doel van de introductie van de vooraanmelding in de Veni-ronde is om de aanvraagdruk te beperken door te bewerkstelligen dat niet alle aanvragers een volledige aanvraag hoeven te schrijven. Via de beoordeling van vooraanmeldingen selecteert NWO de Veni-doelgroep: de Veni-financiering is bedoeld voor onderzoekers die behoren tot de beste tien tot twintig procent van hun populatie, ongeacht hun nationaliteit en onderwerp van onderzoek.

Alle kandidaten voor de komende Veni-ronde binnen de TTW moeten uiterlijk 3 september 2019 een vooraanmelding indienen. Indien u geen vooraanmelding indient kunt u in januari 2020 geen volledige aanvraag indienen bij TTW. Indien uw vooraanmelding bij TTW wordt afgewezen, mag u geen tweede aanvraag indienen in dezelfde Veni-ronde, ook niet als de tweede aanvraag bij een ander domein wordt ingediend.

Onderaan deze pagina vindt u de brochure NWO-Talentprogramma Veni 2020, het inbeddingsgarantieformulier en het aanvraagformulier voor de vooraanmeldingsfase, met in het document geïntegreerde aanwijzingen en richtlijnen. 

Afschaffing domeinoverschrijdend loket

In het NWO-Talentprogramma verdwijnt het aparte loket voor domeinoverschrijdende aanvragen. Vanaf de Veni-ronde 2020 zal NWO alle aanvragen, inclusief de domeinoverstijgende aanvragen, binnen de wetenschapsdomeinen ENW, SGW en TTW beoordelen. Dat geldt ook voor aanvragen binnen ZonMw.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2020 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2020 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni. Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van de verplichte vooraanmelding bij TTW voor de ronde 2020 was 3 september 2019, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag in de ronde 2020 is 9 januari 2020, 14:00 uur.

Alleen kandidaten die een positief besluit ontvangen op hun vooraanmelding mogen een uitgewerkte aanvraag indienen via hun ISAAC-account.

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle vooraanmeldingen en (uitgewerkte) aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria vooraanmelding zijn:

  • Academisch profiel (45%)
  • Onderzoeksidee (5%)
  • Key output (50%)

NB: Het onderdeel ‘key output’ – een gemotiveerde lijst met output van de kandidaat, beperkt tot maximaal tien stuks – voldoet aan de richtlijnen van de zogenoemde San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA): een internationaal initiatief dat onder andere beoogt een halt toe te roepen aan het onverantwoorde gebruik van bibliometrische indicatoren (zoals H-index en Journal Impact factor).

Beoordelingscriteria (uitgewerkte) aanvraag zijn:

  • Kwaliteit van de onderzoeker (40%)
  • Kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel (40%)
  • Kennisbenutting (20%)

Procedure

De beoordeling van de vooraanmeldingen en aanvragen in de Veni-ronde 2019 zal binnen het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) plaatsvinden in een domeinbrede selectiecommissie. Steunbrieven met cofinanciering worden bij het domein TTW doorgestuurd naar referenten en commissieleden. Voor steunbrieven met cofinanciering van bedrijven is een apart formulier beschikbaar. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina. Ook wanneer universiteiten een bijdrage leveren mag u daarvoor dit formulier gebruiken.

De commissie beoordeelt de aanvragen in de vooraanmeldingsfase en interviewselectie. In het kader van de vooraanmelding worden (nog) geen referenten ingeschakeld, terwijl in de interviewselectie de commissie aan de hand van de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden de meest veelbelovende aanvragen selecteren voor een interview. Interviews vinden domeinbreed plaats.

Voor meer informatie over de procedure binnen het TTW-domein kunt u contact opnemen met veni-ttw@nwo.nl.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 september 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

250.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van OCW

Aankondiging

Vanwege meerdere deadlines op 3 september, verwachten we grote drukte. Zorg dat u tijdig een ISAAC account aanmaakt of uw account gegevens indien nodig laat wijzigen voordat u uw aanvraag indient, zodat we u administratief zo adequaat mogelijk kunnen ondersteunen. Let op! Vanwege de drukte kan het indienen van de aanvraag langer duren dan gebruikelijk. Graag even geduld totdat de bevestiging van indiening getoond wordt.

Contact

Mw. dr. J. (Joyce) Putters (Programmamedewerker) Mw. dr. J. (Joyce) Putters (Programmamedewerker) +31 (0)30 600 122 4 veni-ttw@nwo.nl

Contact

Mw. S. (Sanne) Raes (Programmamedewerker) Mw. S. (Sanne) Raes (Programmamedewerker) 030 600 12 70 veni-ttw@nwo.nl