Vernieuwingsimpuls Veni - Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Vernieuwingsimpuls Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

Verplichte vooraanmeldingsfase 

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) zal in de komende Veni-ronde (call 2019) bij wijze van proef een vooraanmeldingsfase inlassen. Het doel van deze maatregel is om aanvragers tijd, en dus ook geld, te besparen en de kwaliteit van de beoordeling verder te verhogen. Alle kandidaten voor de komende Veni-ronde binnen de Toegepaste en Technische Wetenschappen hebben uiterlijk 28 augustus 2018 een vooraanmelding in moeten sturen. Indien u geen vooraanmelding heeft ingediend, kunt u in januari 2019 geen volledige aanvraag indienen bij TTW. Indien uw vooraanmelding bij Toegepaste en Technische Wetenschappen is afgewezen, mag u geen tweede aanvraag indienen in dezelfde Veni-ronde, ook niet als de tweede aanvraag bij een ander domein wordt ingediend.

Nieuw: extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2019 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2019 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van de verplichte vooraanmelding bij Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) voor de ronde 2019 was 28 augustus 2018, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van een (uitgewerkte) aanvraag in de ronde 2019 was 8 januari 2019, 14:00 uur.

Alleen kandidaten die een positief besluit hebben ontvangen op hun vooraanmelding mogen een uitgewerkte aanvraag indienen via hun ISAAC-account. Indienen werkt als volgt: in het venster “Aanvragen” opent u de op deze ronde ingediende vooraanmelding. Vervolgens klikt u op “Omzetten naar Aanvraag”. Daarna kan de aanvraag verder worden aangevuld en ingediend.

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle vooraanmeldingen en (uitgewerkte) aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria vooraanmelding zijn:

  • Academisch profiel
  • Wetenschappelijke opbrengst
  • Onderzoeksidee
  • Motivatie onderzoeker

Beoordelingscriteria (uitgewerkte) aanvraag zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting

Procedure

De beoordeling van de vooraanmeldingen en aanvragen in de Veni-ronde 2019 zal binnen het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) plaatsvinden in een domeinbrede selectiecommissie. Steunbrieven met cofinanciering worden bij het domein TTW doorgestuurd naar referenten en commissieleden. Voor steunbrieven met cofinanciering van bedrijven is een apart formulier beschikbaar. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina. Ook wanneer universiteiten een bijdrage leveren mag u daarvoor dit formulier gebruiken.

De commissie beoordeelt de aanvragen in de vooraanmeldingsfase en interviewselectie. In het kader van de vooraanmelding worden (nog) geen referenten ingeschakeld, terwijl in de interviewselectie de commissie aan de hand van de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden de meest veelbelovende aanvragen selecteren voor een interview. Interviews vinden domeinbreed plaats.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 januari 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

250.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Roula Dambrink Roula Dambrink +31 (0)30 600 13 09 veni-ttw@nwo.nl

Contact

Mw. L. (Lisette) Krul, MSc (Program Officer) Mw. L. (Lisette) Krul, MSc (Program Officer) +31 (0)30 600 13 05 veni-ttw@nwo.nl

Contact

Sanne Raes Sanne Raes +31 (0)30 600 12 70 veni-ttw@nwo.nl