Vernieuwingsimpuls Veni, Sociale en Geesteswetenschappen

Procedure

Aanpassing Veni-procedure, ronde 2018

Sinds 1 januari 2017 heeft  NWO een nieuwe organisatiestructuur. Aanvragen voor de Vernieuwingsimpuls zullen daarom niet meer bij de voormalige NWO-gebieden, maar bij de nieuwe NWO- domeinen ingediend worden. In de Veni-ronde 2017 was dit al zo voor SGW, ZonMw en TTW. In 2018 zal dit ook voor ENW het geval zijn. Een domein-overstijgend (DO) loket vervangt het gebiedsoverschrijdende (GO) loket.

Domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

De beoordeling van de aanvragen in de Veni-ronde 2018 zal binnen het NWO-domein SGW plaatsvinden in acht panels: vier op het terrein van de geesteswetenschappen en vier op het terrein van de sociale wetenschappen. De indeling in een panel geschiedt op basis van de door de aanvrager opgegeven hoofddiscipline.

De panels beoordelen de aanvragen in de voorselectie en interviewselectie. In het kader van de voorselectie worden (nog) geen referenten ingeschakeld, terwijl in de interviewselectie de panels aan de hand van de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden de meest veelbelovende aanvragen selecteren voor een interview. Interviews vinden domeinbreed plaats; kandidaten worden daarbij geïnterviewd en beoordeeld door commissieleden uit eigen en aanpalende disciplines van het domein SGW. Toekenningen worden gedaan aan de hoogste geprioriteerde Veni-kandidaten binnen het NWO-domein SGW.

Voor meer informatie over de procedure binnen het SGW-domein kunt u contact opnemen met Mariël Schweizer, 070-3440939.

Vernieuwingsimpuls Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2017 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2017 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2017 was 10 januari, 14:00 uur. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 januari 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

250.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Partners

Ministerie van OCW

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Coördinator Coördinator +31 (0)70 3440707 vi@nwo.nl