Vernieuwingsimpuls Veni - Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

Vernieuwingsimpuls Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) zal in de komende Veni-ronde (call 2019) bij wijze van proef een vooraanmeldingsfase inlassen. Het doel van deze maatregel is om aanvragers tijd, en dus ook geld, te besparen en de kwaliteit van de beoordeling verder te verhogen. Alle kandidaten voor de komende Veni-ronde binnen de sociale en geesteswetenschappen dienen uiterlijk 28 augustus 2018 een vooraanmelding in te sturen. Die vooraanmelding bestaat uit een CV en een beknopt onderzoeksidee. Het is niet mogelijk om meer dan één aanvraag in dezelfde Veni-ronde in te dienen. Indien u een vooraanmelding indient bij Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en afgewezen wordt, mag u geen tweede aanvraag indienen in dezelfde Veni-ronde, ook niet als de tweede aanvraag bij een ander domein of het NWO domein-overschrijdend loket wordt ingediend. Het is van groot belang dat een aanvrager tijdig nadenkt over welk domein het juiste loket is voor de aanvraag. Aanvragers die twijfelen of hun aanvraag binnen Sociale en Geesteswetenschappen  past, dienen vóór augustus 2018 contact op nemen met het betreffende domein voor advies.

Tevens vraagt NWO met ingang van de komende aanvraagronde voor Veni- financiering kandidaten een bewijs van steun van de beoogde onderzoeksinstelling (inbeddingsgarantie). Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2019 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2019 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van de verplichte vooraanmelding bij Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) voor de ronde 2019 is 28 augustus 2018, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag in de ronde 2019 is 8 januari 2019, 14:00 uur.

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle vooraanmeldingen en (uitgewerkte) aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria vooraanmelding zijn (onder voorbehoud) :

  • Academisch profiel
  • Wetenschappelijke opbrengst
  • Onderzoeksidee
  • Motivatie onderzoeker

Beoordelingscriteria (uitgewerkte) aanvraag zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting

Procedure

De beoordeling van de vooraanmeldingen en aanvragen in de Veni-ronde 2019 zal binnen het NWO-domein SGW plaatsvinden in acht panels: vier op het terrein van de geesteswetenschappen en vier op het terrein van de sociale wetenschappen. De indeling in een panel geschiedt op basis van de door de aanvrager opgegeven hoofddiscipline.

De panels beoordelen de aanvragen in de vooraanmeldingsfase en interviewselectie. In het kader van de vooraanmelding worden (nog) geen referenten ingeschakeld, terwijl in de interviewselectie  de panels aan de hand van de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden de meest veelbelovende aanvragen selecteren voor een interview. Interviews vinden domeinbreed plaats; kandidaten worden daarbij geïnterviewd en beoordeeld door commissieleden uit eigen en aanpalende disciplines van het domein SGW. Toekenningen worden gedaan aan de hoogste geprioriteerde Veni-kandidaten binnen het NWO-domein SGW, onafhankelijk van de discipline.

Voor meer informatie over de procedure binnen het SGW-domein kunt u contact opnemen met Kasper Gossink, 070-3440557.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

28 augustus 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

250.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Kasper Gossink +31 (0)70 344 05 57 sgw-veni@nwo.nl

Contact

Arnold Lubbers +31 (0)70 349 45 25 sgw-veni@nwo.nl