NWO-Talentprogramma Veni - Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

NWO-Talentprogramma Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers

Verplichte vooraanmeldingsfase

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) heeft in de komende Veni-ronde (call 2020) een vooraanmeldingsfase ingelast. Het doel van de introductie van de vooraanmelding in de Veni-ronde is om de aanvraagdruk te beperken door te bewerkstelligen dat niet alle aanvragers een volledige aanvraag hoeven te schrijven. Via de beoordeling van vooraanmeldingen selecteert NWO de Veni-doelgroep: de Veni-financiering is bedoeld voor onderzoekers die behoren tot de beste tien tot twintig procent van hun populatie, ongeacht hun nationaliteit en onderwerp van onderzoek.

Alle kandidaten voor de komende Veni-ronde binnen de sociale en geesteswetenschappen moeten uiterlijk 3 september 2019 een vooraanmelding indienen. Indien u geen vooraanmelding indient kunt u in januari 2020 geen volledige aanvraag indienen bij SGW. Indien uw vooraanmelding bij SGW wordt afgewezen, mag u geen tweede aanvraag indienen in dezelfde Veni-ronde, ook niet als de tweede aanvraag bij een ander domein wordt ingediend.

Onderaan deze pagina vindt u de brochure NWO-Talentprogramma Veni 2020, het inbeddingsgarantieformulier en het aanvraagformulier voor de vooraanmeldingsfase, met in het document geïntegreerde aanwijzingen en richtlijnen. Op korte termijn zal op deze pagina ook de link geplaats worden naar het aanvraagsysteem. Via deze linkt kunt u uw aanvraag indienen.

Afschaffing domeinoverschrijdend loket

In het NWO-Talentprogramma verdwijnt het aparte loket voor domeinoverschrijdende aanvragen. Vanaf de Veni-ronde 2020 zal NWO alle aanvragen, inclusief de domeinoverstijgende aanvragen, binnen de wetenschapsdomeinen ENW, SGW en TTW beoordelen. Dat geldt ook voor aanvragen binnen ZonMw.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2020 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2020 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni. Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van de verplichte vooraanmelding bij Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) voor de ronde 2020 is 3 september 2019, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag in de ronde 2020 is 9 januari 2020, 14:00 uur.

Alleen kandidaten die een positief besluit ontvangen op hun vooraanmelding mogen een uitgewerkte aanvraag indienen via hun ISAAC-account.

Indienen van een vooraanmelding kan vanaf ongeveer twee maanden voor de deadline via een link op deze webpagina.

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle vooraanmeldingen en (uitgewerkte) aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria vooraanmelding zijn:

  • Academisch profiel (45%)
  • Onderzoeksidee (5%)
  • Key output (50%)

NB: Het onderdeel ‘key output’ – een gemotiveerde lijst met output van de kandidaat, beperkt tot maximaal tien stuks – voldoet aan de richtlijnen van de zogenoemde San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA): een internationaal initiatief dat onder andere beoogt een halt toe te roepen aan het onverantwoorde gebruik van bibliometrische indicatoren (zoals H-index en Journal Impact factor).

Beoordelingscriteria (uitgewerkte) aanvraag zijn:

  • Kwaliteit van de onderzoeker (40%)
  • Kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel (40%)
  • Kennisbenutting (20%)

Procedure

De beoordeling van aanvragen bij het domein SGW vindt plaats in acht panels. (Voor meer informatie over de disciplinaire samenstelling van de panels, zie het overzicht op de website). De panels blijven de gehele procedure gehandhaafd. Ze beoordelen de aanvragen tijdens de vooraanmeldingsfase, de interviewselectie en de interviews.

De panels beoordelen de aanvragen in de vooraanmeldingsfase en interviewselectie. In het kader van de vooraanmelding worden (nog) geen referenten ingeschakeld, terwijl in de interviewselectie  de panels aan de hand van de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden de meest veelbelovende aanvragen selecteren voor een interview. Interviews vinden in de panels plaats; kandidaten worden daarbij geïnterviewd en beoordeeld door commissieleden uit eigen en aanpalende disciplines van het domein SGW. 

Voor meer informatie over de procedure binnen het SGW-domein kunt u contact opnemen met Kasper Gossink-Melenhorst, 070-3440557 en Arnold Lubbers, 070-3494525.


Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 september 2019 14:00

Budget

250.000 euro per aanvraag

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Kasper Gossink Kasper Gossink +31 (0)70 344 05 57 sgw-veni@nwo.nl

Contact

Arnold Lubbers +31 (0)70 349 45 25 sgw-veni@nwo.nl