Vernieuwingsimpuls Veni - Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

Vernieuwingsimpuls Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers

Verplichte vooraanmeldingsfase

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) heeft in de huidige Veni-ronde (call 2019) bij wijze van proef een vooraanmeldingsfase ingelast. Het doel van deze maatregel is om aanvragers tijd, en dus ook geld, te besparen en de kwaliteit van de beoordeling verder te verhogen. Alle kandidaten voor de huidige Veni-ronde binnen de sociale en geesteswetenschappen hebben uiterlijk 28 augustus 2018 een vooraanmelding in moeten sturen. Indien u geen vooraanmelding heeft ingediend kunt u in januari 2019 geen volledige aanvraag indienen bij SGW. Indien uw vooraanmelding bij SGW is afgewezen, mag u geen tweede aanvraag indienen in dezelfde Veni-ronde, ook niet als de tweede aanvraag bij een ander domein of het NWO domein-overschrijdend loket wordt ingediend.

Nieuw: extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2019 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2019 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van de verplichte vooraanmelding bij Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) voor de ronde 2019 was 28 augustus 2018, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag in de ronde 2019 was 8 januari 2019, 14:00 uur.

Alleen kandidaten die een positief besluit hebben ontvangen op hun vooraanmelding mogen een uitgewerkte aanvraag indienen via hun ISAAC-account. Indienen werkt als volgt: in het venster “Aanvragen” opent u de op deze ronde ingediende vooraanmelding. Vervolgens klikt u op “Omzetten naar Aanvraag”. Daarna kan de aanvraag verder worden aangevuld en ingediend.

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle vooraanmeldingen en (uitgewerkte) aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria vooraanmelding zijn:

  • Academisch profiel
  • Wetenschappelijke opbrengst
  • Onderzoeksidee
  • Motivatie onderzoeker

Beoordelingscriteria (uitgewerkte) aanvraag zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting

Procedure

De beoordeling van aanvragen bij het domein SGW vindt plaats in acht panels. (Voor meer informatie over de disciplinaire samenstelling van de panels, zie het overzicht op de website). De panels blijven de gehele procedure gehandhaafd. Ze beoordelen de aanvragen tijdens de vooraanmeldingsfase, de interviewselectie en de interviews.

De panels beoordelen de aanvragen in de vooraanmeldingsfase en interviewselectie. In het kader van de vooraanmelding worden (nog) geen referenten ingeschakeld, terwijl in de interviewselectie  de panels aan de hand van de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden de meest veelbelovende aanvragen selecteren voor een interview. Interviews vinden in de panels plaats; kandidaten worden daarbij geïnterviewd en beoordeeld door commissieleden uit eigen en aanpalende disciplines van het domein SGW. 

Voor meer informatie over de procedure binnen het SGW-domein kunt u contact opnemen met Kasper Gossink-Melenhorst, 070-3440557 en Arnold Lubbers, 070-3494525.


Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 januari 2019 14:00

Budget

250.000 euro per aanvraag

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Kasper Gossink Kasper Gossink +31 (0)70 344 05 57 sgw-veni@nwo.nl

Contact

Arnold Lubbers +31 (0)70 349 45 25 sgw-veni@nwo.nl