NWO-Talentprogramma Veni

Veni is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2020 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2020 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Inbeddingsgarantie voor Veni financiering

Met ingang van 2019 vraagt NWO Veni kandidaten om een 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen. De verwachting is dat dit zal leiden tot minder aanvragen en een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen. 

Meer informatieU kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

Extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Nieuw: Beleid voor zwangere aanvragers vastgelegd in nieuwe Tegemoetkomingsregeling kindverlof

In de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof' legt NWO vast wanneer en hoe aanvragers van een persoonsgebonden subsidie in aanmerking komen voor een afwijkende behandeling van hun aanvraag. Dit in geval dat zij wegens verlof vanwege de komst van een kind verhinderd zijn om aan de reguliere beoordelingsprocedure deel te nemen. Hiermee probeert NWO de gelijke kansen op subsidie voor deze groep te bevorderen en talentvolle onderzoekers te behouden voor de wetenschap. De tegemoetkomingsregeling is van toepassing op de programma's 'Vernieuwingsimpuls' en is eind februari in werking getreden.

Vragen over de regeling kan je stellen via vi@nwo.nl.  

Meer informatie


Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Voortzetting proef met Veni-vooraanmelding, mét ZonMw

Er is elk jaar een aanvraagronde. Voor kandidaten binnen domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW),  Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw) geldt voor de ronde 2020 een verplichte vooraanmeldingsfase waarbij kandidaten eerst een vooraanmelding moeten indienen. Een vooraanmelding geldt als een aanvraag.
Het is niet mogelijk om meer dan één aanvraag in dezelfde Veni-ronde in te dienen. Indien u in augustus 2019 een vooraanmelding indient bij Sociale en Geesteswetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen of Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw) en afgewezen wordt, mag u geen tweede aanvraag indienen in dezelfde Veni-ronde, ook niet als de tweede aanvraag bij een ander domein wordt ingediend.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van de verplichte vooraanmelding voor SGW, TTW en ZonMw was vastgesteld op 3 september 2019.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag in de ronde 2020 is voor alle domeinen vastgesteld op 9 januari 2020.

Meer informatie


Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 september 2019 14:00

Budget

Voor de gehele Vernieuwingsimpuls ronde 2019 is een bedrag van in totaal 150 miljoen euro beschikbaar.

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Coördinator vi@nwo.nl