Vernieuwingsimpuls Veni

Vernieuwingsimpuls Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2019 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2019 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Met ingang van de Veni aanvraagronde 2019 vraagt NWO kandidaten om een 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen.  Nadere informatie over de Veni inbeddingsgarantie is beschikbaar:
 

Inbeddingsgarantie voor Veni financiering

Met ingang van de Veni aanvraagronde 2019 vraagt NWO kandidaten om een 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen. De verwachting is dat dit zal leiden tot minder aanvragen en een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen. Nadere informatie over de Veni inbeddingsgarantie is beschikbaar:U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

Extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde. Voor kandidaten binnen domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) geldt voor de ronde 2019 een verplichte vooraanmeldingsfase waarbij kandidaten eerst een vooraanmelding moeten indienen. Een vooraanmelding geldt als een aanvraag.

Het is niet mogelijk om meer dan één aanvraag in dezelfde Veni-ronde in te dienen. Indien u in augustus 2018 een vooraanmelding indient bij Sociale en Geesteswetenschappen  of Toegepaste en Technische Wetenschappen  en afgewezen wordt, mag u geen tweede aanvraag indienen in dezelfde Veni-ronde, ook niet als de tweede aanvraag bij een ander domein of het NWO domein-overschrijdend loket wordt ingediend.

De sluitingsdatum voor het indienen van de verplichte vooraanmelding voor SGW en TTW is vastgesteld op 28 augustus 2018.

Van belang is dat aanvragers zich tijdig beraden binnen welke domein of eventueel het NWO domein-overschrijdend loket hun aanvraag het beste kan worden beoordeeld. Een aanvraag heeft de meeste kans op succes bij het meest relevante domein voor de aanvraag of indien de aanvraag daadwerkelijk de grenzen van de NWO domeinen overschrijdt bij het DO-loket. Aanvragers die twijfelen of hun aanvraag binnen een domein past of eventueel beter binnen het NWO domein-overschrijdend loket kan worden behandeld worden geadviseerd vóór augustus 2018 contact op te nemen met het secretariaat van het betreffende domein of het NWO domein-overschrijdend loket. Voor meer informatie:

De sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag in de ronde 2019 is voor alle domeinen vastgesteld op 8 januari 2019.

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 januari 2019 14:00

Budget

Voor de gehele Vernieuwingsimpuls ronde 2018 is een bedrag van in totaal 150 miljoen euro beschikbaar.

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Coördinator +31 (0)70 344 07 07 vi@nwo.nl