Vernieuwingsimpuls Veni

Vernieuwingsimpuls Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

Als gevolg van een technische storing met ISAAC wordt de sluitingsdatum voor het indienen van een Veni voorstel verschoven naar woensdag 10 januari  14.00 uur.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2018 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2018 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde. De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2018 was 10 januari om 14:00 uur.

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

Procedure

Aanpassing Veni-procedure, ronde 2018

Sinds 1 januari 2017 heeft  NWO een nieuwe organisatiestructuur. Aanvragen voor de Vernieuwingsimpuls zullen daarom niet meer bij de voormalige NWO-gebieden, maar bij de nieuwe NWO- domeinen ingediend worden. In de Veni-ronde 2017 was dit al zo voor SGW, ZonMw en TTW. In 2018 is dit ook voor ENW het geval. Een domein-overstijgend (DO) loket vervangt het gebiedsoverschrijdende (GO) loket.

Domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

De beoordeling van de aanvragen in de Veni-ronde 2018 zal binnen het NWO-domein SGW plaatsvinden in acht panels: vier op het terrein van de geesteswetenschappen en vier op het terrein van de sociale wetenschappen. De indeling in een panel geschiedt op basis van de door de aanvrager opgegeven hoofddiscipline.

De panels beoordelen de aanvragen in de voorselectie en interviewselectie. In het kader van de voorselectie worden (nog) geen referenten ingeschakeld, terwijl in de interviewselectie  de panels aan de hand van de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden de meest veelbelovende aanvragen selecteren voor een interview. Interviews vinden domeinbreed plaats; kandidaten worden daarbij geïnterviewd en beoordeeld door commissieleden uit eigen en aanpalende disciplines van het domein SGW. Toekenningen worden gedaan aan de hoogste geprioriteerde Veni-kandidaten binnen het NWO-domein SGW, onafhankelijk van de discipline.

Voor meer informatie over de procedure binnen het SGW-domein kunt u contact opnemen met Mariël Schweizer, 070-3440939.

Domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) hanteert in 2018 een nieuwe procedure voor de Veni ronde. Er is één loket voor het NWO-domein ENW. Aanvragen uit de Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie, Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde en Wiskunde kunnen bij het domein ENW worden ingediend.

Aanvragen worden binnen het domein beoordeeld. Aanvragers geven met behulp van disciplinecodes aan binnen welke discipline(s) hun aanvraag het beste past. Op basis van de disciplinecodes maakt NWO een indeling van de aanvragen in disciplinaire clusters. Afhankelijk van het aantal aanvragen per discipline kunnen deze disciplinaire clusters eventueel breder worden samengesteld, dat wil zeggen dat er meerdere (aanpalende) disciplines in een cluster kunnen worden ingedeeld.

Voor alle disciplinaire clusters selecteert het NWO-domein ENW commissieleden op basis van disciplines. De commissieleden beoordelen de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden en selecteren de meest veelbelovende aanvragen voor een interview. Interviews vinden domeinbreed plaats; kandidaten worden daarbij geïnterviewd en beoordeeld door commissieleden uit eigen en aanpalende disciplines van het domein ENW. Toekenningen worden gedaan aan de hoogste geprioriteerde Veni-kandidaten binnen het NWO-domein ENW, onafhankelijk van de discipline.

Voor meer informatie over de procedure binnen het domein ENW kunt u contact opnemen met Varsha Kapoerchan 070-349 44 42  Veni_science@nwo.nl.

 

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 januari 2018 14:00

Budget

Voor de gehele Vernieuwingsimpuls ronde 2018 is een bedrag van in totaal 150 miljoen euro beschikbaar.

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Wetenschapsterrein

NWO-breed Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen ZonMw (gebied)

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Coördinator +31 (0)70 3494057 vi@nwo.nl