Vernieuwingsimpuls Veni - Domein-overstijgend (DO)

Vernieuwingsimpuls Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

Als gevolg van een technische storing met ISAAC wordt de sluitingsdatum voor het indienen van een Veni voorstel verschoven naar woensdag 10 januari 14.00 uur.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2018 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2018 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2018 was 10 januari, 14:00 uur. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

Procedure

Sinds 1 januari 2017 heeft  NWO een nieuwe organisatiestructuur. Aanvragen voor de Vernieuwingsimpuls zullen daarom niet meer bij de voormalige NWO-gebieden, maar bij de nieuwe NWO- domeinen ingediend worden. In de Veni-ronde 2017 was dit al zo voor SGW, ZonMw en TTW. In 2018 is dit ook voor ENW het geval. Een domein-overstijgend (DO) loket vervangt het gebiedsoverschrijdende (GO) loket.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 januari 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

250.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development ZonMw (gebied)

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Maaike Spiekerman +31 (0)70 349 40 94 doveni@nwo.nl

Contact

Dr. Lydia Langerwerf +31 (0)70 344 09 00 doveni@nwo.nl