Vernieuwingsimpuls Veni - Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

Vernieuwingsimpuls Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

NWO vraagt met ingang van de komende aanvraagronde voor Veni- financiering (2019) kandidaten een bewijs van steun van de beoogde onderzoeksinstelling (‘inbeddingsgarantie). Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen .

De Veni ronde 2019 voor het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) kent géén vooraanmeldingsfase. Het is van groot belang dat een aanvrager tijdig nadenkt over welk domein het juiste loket is voor de aanvraag. Aanvragers die twijfelen of hun aanvraag binnen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) past, dienen vóór augustus 2018 contact op nemen met het betreffende domein voor advies. Het is niet mogelijk om meer dan één aanvraag in een Veni-ronde in te dienen. Indien u een vooraanmelding indient bij Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) of Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en afgewezen wordt, mag u geen tweede aanvraag indienen in dezelfde Veni-ronde, ook niet als de tweede aanvraag bij een ander domein of het domein-overschrijdend loket wordt ingediend.

Nieuw: extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Waarvoor

Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

Voor wie

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2019 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2019 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn.

Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Raadpleeg de lijst van opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen'.

U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni.

Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

Wat aanvragen

Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Wanneer aanvragen

Er is elk jaar een aanvraagronde.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2019 is 8 januari, 14:00 uur.

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle aanvragen worden in een landelijke competitie beoordeeld.

Criteria

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

Procedure

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) hanteert in 2019 net als in 2018 de volgende procedure voor de Veni ronde. Er is één loket voor het NWO-domein ENW. Aanvragen uit de Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie, Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde en Wiskunde kunnen bij het domein ENW worden ingediend.

Aanvragen worden binnen het domein beoordeeld. Aanvragers geven met behulp van disciplinecodes aan binnen welke discipline(s) hun aanvraag het beste past. Op basis van de disciplinecodes maakt NWO een indeling van de aanvragen in disciplinaire clusters. Afhankelijk van het aantal aanvragen per discipline kunnen deze disciplinaire clusters eventueel breder worden samengesteld, dat wil zeggen dat er meerdere (aanpalende) disciplines in een cluster kunnen worden ingedeeld.

Voor alle disciplinaire clusters selecteert het NWO-domein ENW commissieleden op basis van disciplines. De commissieleden beoordelen de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden en selecteren de meest veelbelovende aanvragen voor een interview. Interviews vinden domeinbreed plaats; kandidaten worden daarbij geïnterviewd en beoordeeld door commissieleden uit eigen en aanpalende disciplines van het domein ENW. Toekenningen worden gedaan aan de hoogste geprioriteerde Veni-kandidaten binnen het NWO-domein ENW, onafhankelijk van de discipline.

Voor meer informatie over de procedure binnen het domein ENW kunt u contact opnemen met Varsha Kapoerchan, 070-349 44 42,  Veni_science@nwo.nl.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 januari 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

250.000 euro per aanvraag

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

dr. Varsha Kapoerchan dr. Varsha Kapoerchan +31 (0)70 349 44 42 veni_science@nwo.nl