Vernieuwingsimpuls

De Vernieuwingsimpuls bestaat uit drie financieringsvormen voor talentvolle, creatieve onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen.

Waarvoor

De Vernieuwingsimpuls is een competitief programma dat talentvolle en creatieve onderzoekers een persoonsgebonden financiering biedt. De Vernieuwingsimpuls richt zich op de toekomstige topgroep van wetenschappelijk onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt vernieuwend onderzoek een impuls en wordt de doorstroom bij wetenschappelijk onderzoeksinstellingen bevorderd.

Voor wie

De Vernieuwingsimpuls omvat drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers:

  • Veni, voor pas gepromoveerde onderzoekers
  • Vidi, voor onderzoekers die na hun promotie al enkele jaren onderzoek hebben verricht
  • Vici voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen

Wat aanvragen

Maximaal voor Veni 250.000 euro, voor Vidi 800.000 euro en voor Vici 1,5 mln euro.

Inbeddingsgarantie voor Veni- en Vidi-financiering

Met ingang van de komende aanvraagrondes voor Veni- (ronde 2019) en Vidi-financiering (ronde 2018) vraagt NWO kandidaten om een 'inbeddingsgarantie'.  U dient de ingevulde en ondertekende inbeddingsgarantie tegelijk met het indienen van uw aanvraag als bijlage te uploaden in het elektronische indiensysteem. Nadere informatie over de Veni- en de Vidi-inbeddingsgarantie is beschikbaar:Nieuw: Beoordeling domeinoverschrijdende aanvragen Vernieuwingsimpuls voortaan binnen de domeinen.

In de Vernieuwingsimpuls verdwijnt het aparte loket voor domeinoverschrijdende aanvragen. Vanaf de eerstvolgende rondes van Vici en Vidi (openstelling 2019) en Veni (openstelling 2020) zal NWO alle aanvragen, inclusief de domeinoverschrijdende aanvragen, binnen de wetenschapsdomeinen ENW, SGW en TTW beoordelen. Dat geldt ook voor aanvragen binnen ZonMw.

Door de huidige, breed ingerichte domeinen is inmiddels veel ervaring opgedaan met de beoordeling van multidisciplinaire voorstellen. Daarmee is een apart loket niet langer nodig. Voor de Veni 2019 is er nog een DO loket. Neem contact op met één van de rondesecretarissen als u niet weet binnen welk domein u moet indienen.

Veni ronde 2019

Voor de komende Veni ronde (2019) geldt een verplichte vooraanmeldingsfase voor kandidaten binnen de domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Een vooraanmelding geldt als een indiening.

Wanneer aanvragen

Sluitingsdata voor aanvragen:

  • Veni-vooraanmeldingen: alléén voor SGW en TTW: 28 augustus 2018, 14.00 uur
  • Veni aanvragen, 8 januari 2019, 14.00 uur
  • Vidi-aanvragen, 4 oktober 2018, 14.00 uur 
  • Vici-vooraanmeldingen, 26 maart 2019, 14.00 uur
  • Vici uitgewerkte aanvragen, 27 augustus 2019, 14.00 uur

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC/ProjectNet dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Er zijn afzonderlijke beoordelingen voor Veni, Vidi en Vici.


Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Open voor vooraanmeldingen

Sluitingsdatum

26 maart 2019 14:00

Budget

Per jaar 150 mln euro voor Veni, Vidi en Vici samen

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Coördinator +31 (0)70 344 07 07 vi@nwo.nl