Vernieuwingsimpuls

De Vernieuwingsimpuls bestaat uit drie financieringsvormen voor talentvolle, creatieve onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen.

Waarvoor

De Vernieuwingsimpuls is een competitief programma dat talentvolle en creatieve onderzoekers een persoonsgebonden financiering biedt. De Vernieuwingsimpuls richt zich op de toekomstige topgroep van wetenschappelijk onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt vernieuwend onderzoek een impuls en wordt de doorstroom bij wetenschappelijk onderzoeksinstellingen bevorderd.

Voor wie

De Vernieuwingsimpuls omvat drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers:

  • Veni, voor pas gepromoveerde onderzoekers
  • Vidi, voor onderzoekers die na hun promotie al enkele jaren onderzoek hebben verricht
  • Vici voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen

Wat aanvragen

Maximaal voor Veni 250.000 euro, voor Vidi 800.000 euro en voor Vici 1,5 mln euro.

Inbeddingsgarantie voor Veni- en Vidi-financiering

Met ingang van de komende aanvraagrondes voor Veni- (ronde 2019) en Vidi-financiering (ronde 2018) vraagt NWO kandidaten om een 'inbeddingsgarantie'.  U dient de ingevulde en ondertekende inbeddingsgarantie tegelijk met het indienen van uw aanvraag als bijlage te uploaden in het elektronische indiensysteem. Nadere informatie over de Veni- en de Vidi-inbeddingsgarantie is beschikbaar:Nieuw: extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen zes maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie.

Veni ronde 2019

Voor de komende Veni ronde (2019) geldt een verplichte vooraanmeldingsfase voor kandidaten binnen de domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Een vooraanmelding geldt als een indiening.

Wanneer aanvragen

Sluitingsdata voor aanvragen:

  • Veni-vooraanmeldingen: alléén voor SGW en TTW: 28 augustus 2018, 14.00 uur
  • Veni aanvragen, 8 januari 2019, 14.00 uur
  • Vidi-aanvragen, 4 oktober 2018, 14.00 uur 
  • Vici-vooraanmeldingen, 27 maart 2018, 14.00 uur
  • Vici uitgewerkte aanvragen, 28 augustus 2018, 14.00 uur

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC/ProjectNet dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Er zijn afzonderlijke beoordelingen voor Veni, Vidi en Vici.


Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Open voor vooraanmeldingen

Sluitingsdatum

28 augustus 2018 14:00

Budget

Per jaar 150 mln euro voor Veni, Vidi en Vici samen

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Coördinator +31 (0)70 3494057 vi@nwo.nl