NWO-Talentprogramma

Het NWO-Talentprogramma bestaat uit drie financieringsvormen voor talentvolle, creatieve onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen. Let op: NWO heeft de planning van de Talentprogramma’s Veni, Vidi en Vici aangepast wegens coronacrisis.

Op deze manier kan NWO waarborgen dat aanvragers van financiering over een gelijk speelveld blijven beschikken en dat transparante en zorgvuldige beoordeling mogelijk blijft.

Ga voor meer informatie naar de financieringspagina’s van de betreffende ronde en lees het nieuwsbericht 'NWO past procedures Talentprogramma’s aan wegens coronacrisis'.

Call

Het NWO-Talentprogramma bestaat uit drie financieringsvormen voor talentvolle, creatieve onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen.

Waarvoor

Het NWO-Talentprogramma is een competitief programma dat talentvolle en creatieve onderzoekers een persoonsgebonden financiering bied. Het NWO-Talentprogramma richt zich op de toekomstige topgroep van wetenschappelijk onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt vernieuwend onderzoek een impuls en wordt de doorstroom bij wetenschappelijk onderzoeksinstellingen bevorderd.

Voor wie

Het NWO-Talentprogramma omvat drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers:

  • Veni, voor pas gepromoveerde onderzoekers
  • Vidi, voor onderzoekers die na hun promotie al enkele jaren onderzoek hebben verricht
  • Vici voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen

Wat aanvragen

Maximaal voor Veni 250.000 euro, voor Vidi 800.000 euro en voor Vici 1,5 mln euro.

Nieuw: NWO voert  het narratief Curriculum Vitae ook in de Vidi ronde in.

In navolging van de Veni en de Vici rondes voert NWO het narratief CV ook in de komende Vidi ronde van 2020 in. Deze maatregel past in een nieuwe manier van erkennen en waarderen van wetenschappers en ligt in het verlengde van de position paper Ruimte voor ieders Talent die NWO samen met haar partners onlangs publiceerde.

Wat gaat er veranderen?

Ten opzichte van de Vidi-rondes van afgelopen jaren zal de aanvraagprocedure zelf niet veranderen. Alleen het format van het in te dienen CV wordt aangepast, als onderdeel van het aanvraagformulier van de Vidi. De overige items, zoals een korte beschrijving van het onderzoeksvoorstel en kennisbenutting blijven vanzelfsprekend gehandhaafd.

Het nieuwe narratief CV bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Narratief academisch profiel: een verhalende beschrijving van het academische profiel van de kandidaat. Hiermee kunnen kandidaten zelf de afweging maken wat ze wel/niet relevant vinden om in hun CV te vermelden.
  2. Key Output: een lijst van maximaal 10 key output met een toelichting waarom de aanvrager dit als belangrijkste output beschouwt. Ook de weergave van onderzoeksoutput krijgt een meer narratief karakter. Er wordt niet meer gevraagd naar volledige publicatielijsten. Hierdoor ontstaan gelijke kansen voor mensen die een dynamisch carrièrepad afleggen.

 

Beleid voor zwangere aanvragers vastgelegd in nieuwe Tegemoetkomingsregeling kindverlof

In de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof' legt NWO vast wanneer en hoe aanvragers van een persoonsgebonden subsidie in aanmerking komen voor een afwijkende behandeling van hun aanvraag. Dit in geval dat zij wegens verlof vanwege de komst van een kind verhinderd zijn om aan de reguliere beoordelingsprocedure deel te nemen. Hiermee probeert NWO de gelijke kansen op subsidie voor deze groep te bevorderen en talentvolle onderzoekers te behouden voor de wetenschap. De tegemoetkomingsregeling is van toepassing op de programma's 'Vernieuwingsimpuls' en is eind februari 2019 in werking getreden.

Vragen over de regeling kan je stellen via vi@nwo.nl.  


Wanneer aanvragen

Sluitingsdata voor aanvragen:

  • Veni aanvragen, 9 januari 2020, 14.00 uur

  • Vidi aanvragen, 6 oktober 2020, 14.00 uur 

  • Vici vooraanmeldingen, 30 april 2020, 14.00 uur

  • Vici uitgewerkte aanvragen, 24 september 2020, 14.00 uur

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC/MijnZonMw dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Er zijn afzonderlijke beoordelingen voor Veni, Vidi en Vici.


Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Open voor vooraanmeldingen

Sluitingsdatum

6 oktober 2020 14:00

Budget

Per jaar 150 mln euro voor Veni, Vidi en Vici samen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Coördinator talent@nwo.nl