NWO-Talentprogramma

Het NWO-Talentprogramma bestaat uit drie financieringsvormen voor talentvolle, creatieve onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen.

Waarvoor

Het NWO-Talentprogramma is een competitief programma dat talentvolle en creatieve onderzoekers een persoonsgebonden financiering bied.Het NWO-Talentprogramma richt zich op de toekomstige topgroep van wetenschappelijk onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt vernieuwend onderzoek een impuls en wordt de doorstroom bij wetenschappelijk onderzoeksinstellingen bevorderd.

Voor wie

Het NWO-Talentprogramma omvat drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers:

  • Veni, voor pas gepromoveerde onderzoekers
  • Vidi, voor onderzoekers die na hun promotie al enkele jaren onderzoek hebben verricht
  • Vici voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen

Wat aanvragen

Maximaal voor Veni 250.000 euro, voor Vidi 800.000 euro en voor Vici 1,5 mln euro.

Inbeddingsgarantie voor Veni- en Vidi-financiering

Met ingang van de Vidi ronde 2018 en de Veni ronde 2019  vraagt NWO Veni en Vidi kandidaten om een 'inbeddingsgarantie'.  

Meer informatie


Nieuw: Beleid voor zwangere aanvragers vastgelegd in nieuwe Tegemoetkomingsregeling kindverlof

In de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof' legt NWO vast wanneer en hoe aanvragers van een persoonsgebonden subsidie in aanmerking komen voor een afwijkende behandeling van hun aanvraag. Dit in geval dat zij wegens verlof vanwege de komst van een kind verhinderd zijn om aan de reguliere beoordelingsprocedure deel te nemen. Hiermee probeert NWO de gelijke kansen op subsidie voor deze groep te bevorderen en talentvolle onderzoekers te behouden voor de wetenschap. De tegemoetkomingsregeling is van toepassing op de programma's 'Vernieuwingsimpuls' en is eind februari 2019 in werking getreden.

Vragen over de regeling kan je stellen via vi@nwo.nl.  

 

Meer informatie


Voortzetting proef met Veni-vooraanmelding, mét ZonMw

De NWO-domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW) zetten de proef met de verplichte vooraanmelding in de Veni voort in de ronde 2020. Ook ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, sluit aan bij deze proef en zal een vooraanmeldingsfase inlassen. Een vooraanmelding geldt als een indiening.

Uitgebreide informatie vindt u op de Veni domeinpagina’s

Meer informatie


Wanneer aanvragen

Sluitingsdata voor aanvragen:

  • Veni-vooraanmeldingen: alléén voor SGW, TTW en ZonMw: 3 september 2019, 14.00 uur
  • Veni aanvragen, 9 januari 2020, 14.00 uur
  • Vidi-aanvragen, 3 oktober 2019, 14.00 uur 
  • Vici-vooraanmeldingen, 26 maart 2019, 14.00 uur
  • Vici uitgewerkte aanvragen, 27 augustus 2019, 14.00 uur

 

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC/MijnZonMw dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Er zijn afzonderlijke beoordelingen voor Veni, Vidi en Vici.


Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 september 2019 14:00

Budget

Per jaar 150 mln euro voor Veni, Vidi en Vici samen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen

Partners

Ministerie van OCW

Programma

Contact

Coördinator Coördinator vi@nwo.nl