TOP-Subsidies voor vrij onderzoek in astronomie, informatica en wiskunde, compartiment 1

TOP-Subsidies voor vrij onderzoek, Compartiment 1 is een beurs voor senior onderzoekers met een bewezen track record van significante onderzoeksprestaties in de afgelopen 10 jaar. Deze onderzoekers behoren dus op basis van hun wetenschappelijke merites tot de top van hun vakgebied.

Waarvoor

Deze competitie is bestemd voor aanvragen voor vernieuwend en risicovol wetenschappelijk onderzoek met een vraagstelling die van hoge kwaliteit en wetenschappelijke urgentie is. Aanvragen dienen aantoonbaar belangrijk te zijn voor astronomie, informatica en/of wiskunde.

Voor wie

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en onderzoekers met een gelijkwaardige positie kunnen indienen wanneer zij:

  • in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut; én
  • ten minste beschikken over een doctoraal- of ingenieursdiploma of op gelijkwaardige wijze zijn gekwalificeerd; én
  • een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de beurs wordt aangevraagd of een speciale garantie van hun universiteit overleggen; én
  • als hoofdaanvrager ten minste 8 jaar geleden gepromoveerd zijn, gerekend vanaf de promotiedatum tot de deadline van de betreffende ronde.

Zie de Call for Proposals voor overige voorwaarden

Wat aanvragen

U kunt een beurs aanvragen ter grootte van minimaal twee en maximaal drie onderzoeksposities (promovendi en/of postdocs) en maximaal 25,000 euro voor additionele middelen ten behoeve van het onderzoeksvoorstel.

Wanneer

In 2017-2018 kunnen aanvragen voor TOP-subsidies doorlopend ingediend worden tot 1 mei 2018.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling vindt plaats op grond van de volgende drie criteria:

  1. kwaliteit betrokken onderzoeker(s);
  2. kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel;
  3. kennisbenutting.

De criteria worden als volgt gewogen. Criterium 1 zal 50% uitmaken van het totaaloordeel, Criterium 2 maakt 40% deel uit van het totaaloordeel en het derde criterium kennisbenutting weegt voor 10% mee.
 

Procedure

Hoor en wederhoor
Alle aanvragen worden ter beoordeling aan externe adviseurs voorgelegd. Vervolgens krijgt de aanvrager de mogelijkheid om op de geanonimiseerde adviezen van deze referenten te reageren.

Besluitvorming
De beoordelingscommissie maakt op basis van de aanvraag, de referentenrapporten en het weerwoord een eigen, zelfstandige afweging en adviseert vervolgens het Domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen. Het Domeinbestuur neemt, op basis van deze adviezen en op basis van de beschikbare middelen een besluit over toe- of afwijzing.

Meer informatie

Het programma TOP-Subsidies voor vrij onderzoek in astronomie, informatica en wiskunde is definitief gesloten voor aanvragen. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek in een vergelijkbaar nieuw financieringsinstrument voor de open competitie van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Voor meer informatie: NWO Open Competitie ENW - KLEIN.

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Persoonsgebonden

Budget

6,1 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

TOP-subsidies

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dr. Linda Jongbloed Dr. Linda Jongbloed +31 (0)70 3494600 ew_top_c1@nwo.nl