TOP-subsidies Chemische Wetenschappen

TOP-subsidies bieden excellente, gevestigde chemische onderzoeksgroepen de mogelijkheid onderzoekslijnen te versterken en te vernieuwen.

Waarvoor

TOP-subsidies voor excellente, gevestigde onderzoeksgroepen werkzaam in de chemie. De onderzoeksgroep kan er uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen mee versterken of vernieuwen.

CW stimuleert onderzoek in drie hoofdlijnen:

  • Chemistry of Life
  • Chemistry of Materials
  • Chemical Conversion

Een beschrijving van het onderzoek dat binnen deze hoofdlijnen past, vindt u in de gids ECHO- en TOP-subsidies.

Met de financiering kunnen gedurende maximaal zes jaar een aantal plaatsen voor wetenschappelijk personeel en de materiële onderzoekskosten worden gefinancierd. Hierdoor kan de onderzoeksgroep een aantal samenhangende deelprojecten uitvoeren.

Voor wie

Hoogleraren, uhd's en ud's die chemische top-onderzoeksgroepen leiden aan een Nederlandse universiteit of door NWO erkend onderzoeksinstituut kunnen een TOP-subsidie aanvragen. De onderzoeksgroep moet kunnen aantonen al vele jaren excellent onderzoek te doen.

Er gelden enkele beperkende voorwaarden voor indiening. Meer hierover in de gids ECHO- en TOP-subsidies.

Wat aanvragen

De TOP-subsidies zijn maximaal 780.000 euro. Ze zijn bestemd voor tijdelijke onderzoeksposities (promovendi, postdocs), verbruiksgoederen, additionele reiskosten en apparatuur voor het voorgestelde onderzoek. Elk jaar wordt een deel van het toegekende financieringsbedrag uitgekeerd.

Wanneer

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 1 mei 2018, 14.00 uur CEST. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.  Naar verwachting zullen er vóór 1 mei meerdere behandelrondes worden opgestart.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Vernieuwend karakter
  • Kennisbenutting
  • Eerdere prestaties van de onderzoeksgroep

Procedure

De aanvragen worden in een peer review-procedure beoordeeld door (inter)nationale referenten en geprioriteerd door een beoordelingscommissie. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de honoreringen.

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Programmagebonden

Budget

7,1 mln euro in totaal voor TOP- en ECHO-subsidies

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

TOP-subsidies

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dr. Margot Snel Dr. Margot Snel +31 (0)70 3440758 m.snel@nwo.nl