Stimuleringsfonds Open Access - publicaties

Per 1 januari 2018 beëindigt NWO haar Stimuleringsfondsen Open Access Publicaties en Conferenties. NWO komt alle eerder toegezegde financiële tegemoetkomingen uit het fonds na.

Waarvoor

Onderzoeksresultaten die zijn verkregen met publieke middelen moeten zo veel mogelijk openbaar zijn. Daarom stelt NWO budget beschikbaar dat specifiek bedoeld is voor de financiering van open access-publicatie van de resultaten van door NWO gefinancierd onderzoek.

Voor wie

Hoofdaanvragers van door NWO gefinancierd onderzoek kunnen een bijdrage aanvragen voor open access-publicatie. Dit kunnen projecten zijn uit alle onderzoeksgebieden van NWO inclusief de regieorganen.

Wat aanvragen

Per onderzoeksproject is een budget beschikbaar van maximaal 6.000 euro. Instructies voor het indienen van aanvragen en de specifieke voorwaarden treft u in de ‘call for proposals’ onderaan deze pagina.

De bijdrage kan niet gebruikt worden voor het vrijkopen van een artikel bij tijdschriften met een hybride model en ook niet voor het publiceren van een proefschrift.

NWO verwacht van u dat u ook de webpagina’s van uw eigen instelling over Open Access leest. Veel universiteiten hebben al afspraken gemaakt met verschillende uitgevers.

Wanneer

Het indienen van aanvragen kan op ieder moment binnen 6 maanden na definitieve publicatie. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 januari 2018. Per die datum beëindigt NWO haar Stimuleringsfondsen Open Access Publicaties en Conferenties.

Beoordeling

Criteria

In principe wordt elke aanvraag gehonoreerd die aan de voorwaarden zoals beschreven in de “call for proposals” voldoet.

Procedure

De aanvragen worden door NWO getoetst op de criteria. Als daaraan is voldaan, wordt een financiering ter beschikking gesteld.

Looptijd

Het stimuleringsfonds is beschikbaar tot 1 januari 2018. Eerder toegezegde financiële tegemoetkomingen uit het fonds blijven geldig.

Meer informatie