Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage

Met financiering uit het Stimuleringsfonds Open Access voor conferenties wil NWO onderzoekers betrekken bij de discussie over publiceren in het open domein. De bijdrage is bedoeld voor activiteiten die open access onder de aandacht brengt tijdens wetenschappelijke conferenties.

Waarvoor

NWO wil de bewustwording van open access bevorderen en stimuleren met als doel dat resultaten uit NWO-projecten leiden tot open access-publicaties. Met name uitgevers en bibliotheken spreken veel over open acces. Deze mogelijkheid van een conferentiebijdrage stimuleert onderzoekers in debat te gaan over open access.

Voor wie

Onderzoekers in dienst bij een door NWO erkende instelling kunnen om een bijdrage vragen uit het stimuleringsfonds. De aanvrager is mede-organisator van de conferentie waar een open access-sessie gehouden wordt.

Wat aanvragen

NWO stelt per conferentie een bedrag beschikbaar van 2500 euro. De organisatie van de conferentie kan de bijdrage gebruiken om bijvoorbeeld een spreker uit te nodigen, een debatleider aan te trekken of om faciliteiten te bekostigen.

Wanneer

U kunt doorlopend een aanvraag indienen.

Beoordeling

NWO toetst de aanvragen op een aantal voorwaarden.

  • Het betreft een wetenschappelijke conferentie
  • De conferentie wordt bezocht door minimaal honderd deelnemers
  • De open access-sessie duurt minstens een uur en is opgenomen in het definitieve conferentieprogramma
  • De open access-sessie wordt niet al op andere wijze bekostigd
  • De open access-sessie moet nog plaatsvinden

Als daaraan voldaan is, wordt een financiering beschikbaar gesteld zolang het beschikbare budget niet uitgeput is.

Looptijd

Het stimuleringsfonds is beschikbaar totdat de middelen zijn uitgeput.

 

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Mw. H. Dekker Mw. H. Dekker BOO +31 (0)70 349 40 11 h.dekker@nwo.nl