Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage

Per 1 januari 2018 beëindigt NWO haar Stimuleringsfondsen Open Access Publicaties en Conferenties. NWO komt alle eerder toegezegde financiële tegemoetkomingen uit het fonds na.

Waarvoor

NWO wil de bewustwording van open access bevorderen en stimuleren met als doel dat resultaten uit NWO-projecten leiden tot open access-publicaties. Met name uitgevers en bibliotheken spreken veel over open acces. Deze mogelijkheid van een conferentiebijdrage stimuleert onderzoekers in debat te gaan over open access.

Voor wie

Onderzoekers in dienst bij een door NWO erkende instelling kunnen om een bijdrage vragen uit het stimuleringsfonds. De aanvrager is medeorganisator van de conferentie waar een open access-sessie gehouden wordt.

Wat aanvragen

NWO stelt per conferentie een bedrag beschikbaar van 2500 euro. De organisatie van de conferentie kan de bijdrage gebruiken om bijvoorbeeld een spreker uit te nodigen, een debatleider aan te trekken of om faciliteiten te bekostigen.

Wanneer

U kunt doorlopend een aanvraag indienen tot 1 januari 2018.

De conferentie moet plaatsvinden voor 1 juli 2018.

Beoordeling

NWO toetst de aanvragen op een aantal voorwaarden.

  • Het betreft een wetenschappelijke conferentie
  • De conferentie wordt bezocht door minimaal honderd deelnemers
  • De open access-sessie duurt minstens een uur en is opgenomen in het definitieve conferentieprogramma
  • De open access-sessie wordt niet al op andere wijze bekostigd
  • De open access-sessie moet nog plaatsvinden

Als daaraan voldaan is, wordt een financiering beschikbaar gesteld.

Looptijd

Het stimuleringsfonds was beschikbaar tot 1 januari 2018.

Meer informatie

Nieuw financieringsinstrumentarium

Om samenwerking te bevorderen harmoniseert NWO de huidige subsidie-instrumenten zoveel mogelijk.