Stimulering Europees Onderzoek

Publiek gefinancierde kennisinstellingen, die zijn opgenomen in de doelgroepenlijst en Europese middelen verwerven binnen Horizon 2020, komen in aanmerking voor een financiering via de regeling Stimulering Europees Onderzoek (SEO-regeling).

Waarvoor

De regeling Stimulering Europees onderzoek beoogt de Nederlandse deelname van publiek gefinancierde kennisinstellingen binnen EU-programma's voor onderzoek en innovatie te vergroten.  

Voor wie

Financiering uit de SEO-regeling kan niet worden aangevraagd, deze wordt toegekend aan publiek gefinancierde kennisinstellingen op basis van afgesloten contracten in het kader van Horizon 2020. 
De doelgroep is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is niet definitief. De doelgroepenlijst wordt jaarlijks twee keer, zowel in het voorjaar als in het najaar, geactualiseerd. 

Wat aanvragen

De SEO-regeling is een tegemoetkoming voor de inspanningen die door instellingen geleverd worden voor het verwerven van EU-contracten. Voor deze regeling is een budget beschikbaar van 50 miljoen euro per jaar. De omvang van de toekenning bedraagt een percentage van de verworven middelen uit Horizon 2020.

Wanneer

In november en december worden de middelen door NWO toegekend op basis van de in het voorgaande jaar afgesloten Horizon 2020 contracten.

Beoordeling

Er zijn geen selectiecriteria.

Procedure

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangt jaarlijks eerst van NWO een lijst met de doelgroep van de SEO-regeling. Vervolgens ontvangt NWO van RVO een overzicht van de Horizon 2020 contracten met de omvang van de EU-middelen die door de doelgroep ontvangen zijn. Op basis van deze lijst bepaalt NWO de totale omvang van de financiering en de toekenningsbrieven worden bij voorkeur nog in hetzelfde jaar aan de instellingen verzonden.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

31 december 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Voor 2017 bedraagt het budget 50 miljoen euro.

Wetenschapsterrein

NWO-breed

Programma

Stimulering Europees onderzoek

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)

Partners

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Shantie Sewkaransing-Jadoenath MSc Shantie Sewkaransing-Jadoenath MSc BOO +31 (0)70 344 0735 seo@nwo.nl