NWO Stevinpremie

De NWO-Stevinpremie is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. De premie wordt uitgereikt aan een onderzoeker dan wel een team van twee à drie personen die/dat een bijzonder succes heeft behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. Om de premie te kunnen ontvangen moeten onderzoekers worden voorgedragen. NWO reikt per jaar maximaal twee premies uit. De laureaten krijgen elk een bedrag van 2,5 mln euro. Dat bedrag is bedoeld voor onderzoek en/of activiteiten met betrekking tot kennisbenutting.

Waarvoor

De NWO Stevinpremie is een persoonsgerichte onderzoeksfinanciering en heeft tot doel om kennisbenutting te stimuleren en te waarderen. De premie wordt uitgereikt aan een onderzoeker dan wel een team van twee à drie personen die/dat een bijzonder succes heeft behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving.

De kennisbenutting moet aantoonbaar hebben geleid tot innovatieve toepassingen in de praktijk, waarbij de onderzoeker en/of het team zelf een doorslaggevende rol heeft gespeeld. De laureaten worden hiermee beloond voor een uitzonderlijke prestatie met betrekking tot de benutting van wetenschappelijk onderzoek en aangemoedigd door te gaan op de ingeslagen weg.

Voor wie

Kandidaten kunnen alleen worden voorgedragen door personen die NWO daartoe uitnodigt; onderzoekers kunnen niet zelf aanvragen. NWO stelt de volgende personen in de gelegenheid om op persoonlijke titel maximaal twee kandidaten voor te dragen:

 • de rectores magnifici van de universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden
 • de president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) (maximaal 2 voordrachten per voorzitter van de wetenschappelijke domeinen en De Jonge Akademie)
 • de voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
 • de voorzitter van de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI)
 • de voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • de voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) (maximaal 2 voordrachten per voorzitter van de twee benoemingscommissies voor alfa/gamma-leden respectievelijk bèta-leden)
 • de voorzitter van de TO2-federatie (samenwerkende Toegepast Onderzoek Organisaties)
 • de voorzitter van VNO-NCW
 • de voorzitter van de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland (VWN).

Kandidaten voor de Stevinpremie moeten in vaste dienst zijn van een universiteit of universitair medisch centrum in het Koninkrijk der Nederlanden en dienen gelet op de pensioengerechtigde leeftijd de volledige premie voor hun pensioen te kunnen besteden. Kandidaten mogen niet eerder een Stevinpremie of een Spinozapremie hebben ontvangen.

Wat aanvragen

De Stevinpremie bedraagt 2,5 miljoen euro per laureaat. De ontvanger geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid. In het bestedingsplan  kan de Stevinlaureaat kosten opnemen voor personeel (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk), materieel, investeringen, reis- en verblijfkosten, overkomst van buitenlandse onderzoekers, activiteiten met betrekking tot kennisbenutting, et cetera. De premie dient in beginsel in vijf jaar te worden besteed.

Wanneer

NWO benadert de voordragers zelf en geeft aan tot wanneer zij mensen kunnen voordragen (2 november 2020, 14.00 uur CET)

Beoordeling

Criteria

De beoordeling en selectie van kandidaten vindt plaats op basis van past performance, aan de hand van de volgende kwaliteitscriteria:

 1. Internationale erkende wetenschappelijke kwaliteit (weging 30%).
  Dit moet blijken uit de geleverde wetenschappelijke prestaties van de kandidaat en de invloed die hij/zij heeft gehad op de ontwikkeling van het desbetreffende vakgebied. Bijvoorbeeld, welke theoretische of methodologische bijdrage(n) de kandidaat heeft geleverd en welke wetenschappelijke vernieuwende doorbraken de kandidaat heeft bereikt. De kwaliteit wordt verder weerspiegeld in (inter-)nationale samenwerkingsverbanden en netwerken (bijvoorbeeld schoolvorming), en erkenningen. 
 2. Aantrekkingskracht op beginnende onderzoekers (weging 20%).
  Hierbij telt de kwaliteit van het mentorschap en coaching van beginnende onderzoekers. Tevens wordt meegewogen in welke mate de kandidaat masterstudenten, promovendi en postdoctoraal onderzoekers uit binnen- en buitenland weet aan te trekken en te inspireren. Specifieke aandacht wordt besteed aan onderwijsactiviteiten en het stimuleren van activiteiten in het kader van het toepassen van onderzoeksresultaten. Indien meerdere promovendi en postdoctoraal onderzoekers begeleid door de kandida(a)ten zelf zijn uitgegroeid tot gewaardeerde onderzoekers, onderschrijft dat impliciet de kwaliteit van de kandida(a)ten.
 3. Internationaal erkende prestatie in het realiseren van toepassing van wetenschappelijke onderzoeksresultaten (weging 50%).
  Dit moet blijken uit de relevantie van onderzoeksresultaten voor en het voorzien in de behoefte(n) van derden buiten de academische sector.

Daarnaast zal duidelijk moeten zijn dat de NWO Stevinpremie de ontwikkeling van de kandidaat in het toepassen van onderzoeksresultaten naar verwachting nog een belangrijke stap verder zal kunnen brengen.

Aanvullend criterium voor een team

Wanneer een team van twee a drie kandidaten voorgedragen wordt, dient de meerwaarde van het team (met name op het gebied van het derde beoordelingscriterium: de kennisbenutting en impact), aantoonbaar meer te zijn dan de optelsom van de individuele bijdragen van de leden van het team (synergie). De teamleden dienen complementair te zijn aan elkaar en hebben gezamenlijk meer bereikt door samen te werken dan ze op basis van hun individuele kwaliteiten bereikt zouden hebben. Daarbij hoeven de leden van het team niet per se van hetzelfde kaliber te zijn, zolang er een duidelijke meerwaarde en synergie tussen de teamleden aanwezig is.

Procedure

De raad van bestuur van NWO besluit wie de premie krijgt. Daar gaat een advies van de internationale selectiecommissie aan vooraf. Deze selectiecommissie bestaat uit gezaghebbende wetenschappers en deskundigen met affiniteit en ervaring op het gebied van kennisbenutting onder leiding van een technisch voorzitter. De voordrachtprocedure is strikt vertrouwelijk. Kandidaten mogen niet op de hoogte zijn van hun voordracht.

De voertaal van de voordracht en de bijbehorende bijlagen is Engels.

 

Kenmerken

Status

Open voor uitgewerkte aanvragen, alleen op uitnodiging

Sluitingsdatum

2 november 2020 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

5 miljoen euro per jaar

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Stevinpremie

Speerpunt

Mensen (2019-2022)

Contact

Drs. Bernice de Jong Boers-van der Ham Drs. Bernice de Jong Boers-van der Ham +31 (0)70 3440926 b.dejongboers@nwo.nl