Samenwerking Taiwan (MOST) - Joint seminars

NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Ministry of Science and Technology of Taiwan (MOST; voorheen NSC). Het programma Samenwerking Taiwan (MOST) is voor Nederlandse onderzoekers die willen samenwerken met collega's in Taiwan. Het biedt de mogelijkheid van een joint seminar in Taiwan of Nederland.

Waarvoor

Het doel van Samenwerking Taiwan (MOST) is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Taiwanese onderzoekers.

Voor wie

Senior onderzoekers met vast dienstverband bij één van de volgende kennisinstellingen kunnen indienen: Nederlandse universiteiten, KNAW-instituten, NWO-instituten, NKI, MPI Nijmegen, onderzoekers van de Dubble-bunddellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL).

Wat aanvragen

Voor een gezamenlijk te organiseren seminar is een bijdrage in de kosten aan te vragen.

Wanneer aanvragen

U kunt op elk moment indienen. Er zijn geen deadlines. De behandeltijd is maximaal zes maanden.

Er kan worden ingediend tot het gereserveerde budget voor de programma's Bezoekersbeurs, Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung, Samenwerking Japan, Samenwerking Taiwan en Samenwerking China reisbeurzen seminars is uitgeput.

Beoordeling

Criteria 

Voor een bilateraal joint seminar:

  • kwaliteit van de onderzoeksteams
  • wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en relevantie van het voorgestelde seminar met werkplan
  • effecten van het seminar bijvoorbeeld voor de samenwerking tussen Nederlandse en Taiwanese onderzoekers
  • kennisbenutting

Procedure

De aanvragen worden beoordeeld door de NWO-brede Beurzencommissie.

Contact

Hanneke Dekker Hanneke Dekker +31 (0)70 3494011 bezoekersbeurzen@nwo.nl