Samenwerking Taiwan (MOST)

NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Ministry of Science and Technology of Taiwan (MOST; voorheen NSC). Het programma Samenwerking Taiwan (MOST) is voor Nederlandse onderzoekers die willen samenwerken met collega's in Taiwan. Het biedt de mogelijkheid van een kort verblijf in Taiwan of een joint seminar in Taiwan of Nederland.

Waarvoor

Het doel van Samenwerking Taiwan (MOST) is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Taiwanese onderzoekers.

Voor wie

Onderzoekers met vast dienstverband bij één van de volgende kennisinstellingen kunnen indienen:

Nederlandse universiteiten, KNAW-instituten, NWO-instituten, NKI, MPI Nijmegen, onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ES RF te Grenoble, NCB Naturalis, Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL) .

Een aanvrager van een joint seminar moet bovendien senior onderzoeker zijn.

Wat aanvragen

Voor een verblijf van één tot twaalf maanden in Taiwan kunnen internationale reiskosten en lokale reisen verblijfkosten worden aangevraagd. Voor een gezamenlijk te organiseren seminar is een bijdrage in de kosten aan te vragen.

Wanneer aanvragen

U kunt op elk moment indienen. Er zijn geen deadlines. De behandeltijd is maximaal zes maanden.

Er kan worden ingediend tot het gereserveerde budget voor de programma's Bezoekersbeurs, Samenwerking Duitsland - Van Humboldt Stiftung, Samenwerking Japan, Samenwerking Taiwan en Samenwerking China reisbeurzen seminars is uitgeput.

Beoordeling

Criteria

Voor een verblijf in Taiwan:

  • kwaliteit van de onderzoeksteams
  • wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en relevantie van het voorgestelde verblijf in Taiwan met werkplan
  • kennisbenutting

Voor een bilateraal joint seminar:

  • kwaliteit van de onderzoeksteams
  • wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en relevantie van het voorgestelde seminar met werkplan effecten van het seminar bijvoorbeeld voor de samenwerking tussen Nederlandse en Taiwanese onderzoekers
  • kennisbenutting

Procedure

De aanvragen worden beoordeeld door de NWO-brede Beurzencommissie.


Kies een financieringsinstrument