Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars

NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Japan Society for the Promotion of Science. Het programma Samenwerking Japan (JSPS) is voor Nederlandse onderzoekers die willen samenwerken met collega’s in Japan. Het biedt de mogelijkheid van een joint seminar in Nederland of Japan.

Waarvoor

Het doel van Samenwerking Japan (JSPS) is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Japanse onderzoekers.

Voor wie

Gepromoveerde Nederlandse onderzoekers met full time vast dienstverband bij één van de volgende kennisinstellingen kunnen indienen: Nederlandse universiteiten, KNAW-instituten, NWO-instituten, NKI, MPI Nijmegen, onderzoekers van de Dubble-bunddellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL).

Wat aanvragen

Bijdrage in de kosten van een Bilateral Joint Seminar in Japan of Nederland

Wanneer aanvragen

  • Voor een joint seminar FY2018 is de NWO/JSPS deadline voor indienen van aanvragen 6 september 2018.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen voor seminars worden beoordeeld op de volgende criteria:

1. kwaliteit van het onderzoeksteam;

2.1 wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en relevantie van het voorgestelde seminar met werkplan;

2.2 haalbaarheid en concreetheid, voortgang in toekomst, urgentie;

2.3 noodzaak van de samenwerking, toegevoegde waarde en wederzijdse onderzoeksvoortgang door overdracht van kennis en expertise

2.4 participatie van jonge onderzoekers en bijdrage aan hun begeleiding;

3. kennisbenutting, inclusief:

3.1 impact van resultaten op verbeteren van de levenskwaliteit, op bijdragen aan sociaal economische ontwikkeling en/of oplossen van actuele sociale problemen.

Hierbij worden de volgende punten meegenomen:

  • geschiktheid begroting;
  • geschiktheid locatie voor het seminar;
  • bijdrage aan interactie van onderzoekers in de onderzoeksvoortgang (ten minste 50% van de subsidie moet bestemd zijn voor internationale/lokale reiskosten).

Procedure

De aanvragen worden beoordeeld door de NWO-brede Beurzencommissie.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

6 september 2018 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

185.000 euro per half jaar

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Samenwerking Japan (JSPS)

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)

Contact

Hanneke Dekker Hanneke Dekker +31 (0)70 349 40 11 h.dekker@nwo.nl