Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars

NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Japan Society for the Promotion of Science. Het programma Samenwerking Japan (JSPS) is voor Nederlandse onderzoekers die willen samenwerken met collega’s in Japan. Het biedt de mogelijkheid van een joint seminar in Nederland of Japan.

Waarvoor

Het doel van Samenwerking Japan (JSPS) is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Japanse onderzoekers.

Voor wie

Gepromoveerde Nederlandse onderzoekers met full time vast dienstverband bij één van de volgende kennisinstellingen kunnen indienen: Nederlandse universiteiten, KNAW-instituten, NWO-instituten, NKI, MPI Nijmegen, onderzoekers van de Dubble-bunddellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL).

Wat aanvragen

Bijdrage in de kosten van een Bilateral Joint Seminar in Japan of Nederland

Wanneer aanvragen

  • 4 september 2019 JSPS/NWO’s deadline voor indienen van aanvragen
  • begin oktober 2019 Uitwisseling lijst aanvragen tussen JSPS en NWO
  • januari 2020 Gezamenlijk selectiebesluit
  • 1 april 2020-31 maart 2021: Seminar dient in deze periode plaats te vinden.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen voor seminars worden beoordeeld op de volgende criteria:

1. kwaliteit van het onderzoeksteam;

2.1 wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en relevantie van het voorgestelde seminar met werkplan;

2.2 haalbaarheid en concreetheid, voortgang in toekomst, urgentie;

2.3 noodzaak van de samenwerking, toegevoegde waarde en wederzijdse onderzoeksvoortgang door overdracht van kennis en expertise

2.4 participatie van jonge onderzoekers en bijdrage aan hun begeleiding;

3. kennisbenutting, inclusief:

3.1 impact van resultaten op verbeteren van de levenskwaliteit, op bijdragen aan sociaal economische ontwikkeling en/of oplossen van actuele sociale problemen.

Hierbij worden de volgende punten meegenomen:

  • geschiktheid begroting;
  • geschiktheid locatie voor het seminar;
  • bijdrage aan interactie van onderzoekers in de onderzoeksvoortgang (ten minste 50% van de subsidie moet bestemd zijn voor internationale/lokale reiskosten).

Procedure

De aanvragen worden beoordeeld door de NWO-brede Beurzencommissie.

Contact

Hanneke Dekker Hanneke Dekker +31 (0)70 3494011 h.dekker@nwo.nl