Samenwerking China (NSFC) - Supramolecular Chemistry & Catalysis

Het Samenwerking China (NSFC) programma stimuleert duurzame samenwerking tussen Nederlandse en Chinese onderzoekers en financiert gezamenlijke onderzoeksprojecten. Het onderwerp voor de call for proposals in 2017 is Supramolecular Chemistry & Catalysis. Chinees-Nederlandse onderzoeksteams kunnen een gezamenlijke aanvraag indienen.

Waarvoor

Het steeds beter begrijpen van supramoleculaire interacties leidt tot een stormachtige uitbreiding van het toepassingsgebied van deze chemie waaronder bijvoorbeeld efficiëntere katalytische processen maar ook energie-conversie. De inspiratie daarvoor kan uit natuurlijke systemen komen. Om echt een volgende stap te maken en verder te gaan dan het begrijpen en namaken van de Natuur is het belangrijk om de raakvlakken tussen supramoleculaire chemie en katalyse te verkennen. Zowel in Nederland als in China vindt al hoogstaand en veel geciteerd wetenschappelijk onderzoek op de afzonderlijke deelexpertises. Dit joint program wil echter juist de verbinding maken tussen die expertises. Het programma zal zich daarom richten op conceptueel nieuwe supramoleculaire systemen en bio-geinspireerde systemen die een toepassing kunnen hebben in katalytische processen en energie-conversie. Wetenschappers worden uitgedaagd om in hun samenwerkingsvoorstel vooral verbinding te zoeken met complementaire expertise op het gebied van self-assembly, molecular recognition, host-guest systems en artificial receptors voor nieuwe concepten in supramoleculaire katalyse en energie-conversie.

Voor wie

Onderzoeksteams dienen te bestaan uit Nederlandse en Chinese onderzoekers, met een actieve betrokkenheid van een senior Principal Investigator (PI) aan zowel Nederlandse als Chinese zijde. Elk gecombineerd Nederlands-Chinees onderzoeksteam dient een gezamenlijke aanvraag in bij NWO. Voor Nederlandse Principal Investigators gelden de NWO/KNAW toelatingscriteria, plus aanvullende criteria. Nederlandse wetenschappers kunnen slechts betrokken zijn bij één aanvraag of project.

Chinese aanvragers wordt gevraagd kennis te nemen van de call op de NSFC website om na te gaan of zij kunnen indienen.

Een volledige beschrijving van de voorwaarden voor ontvankelijkheid is te vinden in de call for proposals.

Wat aanvragen

Financiering dient te worden gebruikt voor personeel, reis- en verblijfskosten voor bij het project betrokken onderzoekers, een bijdrage aan materiaalkosten, een bijdrage aan laboratorium en/of apparatuurskosten. Nederlandse onderzoekers kunnen maximaal 294.000 euro aanvragen, Chinese onderzoekers kunnen "directe" onderzoekskosten aanvragen. Chinese onderzoekers kunnen geen personeelskosten aanvragen; deze kosten worden gedekt door de Chinese universiteiten/instituten waar het onderzoek wordt uitgevoerd.

Wanneer

  • Sluitingsdatum voor indiening van aanvragen was 14 juli 2017, 14.00 uur.

Beoordeling

Criteria

Voorstellen moeten door de Nederlandse hoofdaanvrager bij NWO worden ingediend via het elektronische aanvraagsysteem Iris.

Voorstellen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • relevance to the theme of the call,
  • scientific quality of the research proposal,
  • knowledge utilisation,
  • quality of the research groups,
  • sino-Dutch co-operation.

Deze criteria zijn gespecificeerd in de call for proposals. De call kan worden gedownload via deze website.

Procedure

Op 14 juli 2017 is de deadline voor het indienen van de gezamenlijke voorstel.
Na een ontvankelijkheidscheck eind juli worden de voorstellen door onafhankelijke wetenschappelijke experts (referenten) beoordeeld. Begin oktober worden aanvragers in de gelegenheid gesteld tot een weerwoord. In november komt een internationale beoordelingscommissie, ingesteld door NWO en CAS, bijeen om de voorstellen te ranken. De beoordelingscommissie brengt advies uit aan NWO en CAS. Eind november zal er een gezamenlijk besluit plaatsvinden door de geëigende besturen van NWO en NSFC. In december wordt de uitslag gecommuniceerd aan aanvragers, zodat projecten op zijn vroegst op 1 januari 2018 kunnen starten.

Meer informatie

contactpersoon NSFC:

Mr. Xu Jin
+86 (10) 6232 5351
xujin@nsfc.gov.cn

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

14 juli 2017 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

1,47 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Samenwerking China (NSFC)

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

National Natural Science Foundation of China (NSFC)

Contact

Dr. ir. Marijn Goes Dr. ir. Marijn Goes +31 (0)70 3440982 m.goes@nwo.nl