Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Samenwerking China (NSFC) – - Reis- en verblijfkosten is voor Nederlandse onderzoekers die willen samenwerken met collega´s  in China. Het biedt de mogelijkheid van een kort verblijf in China, voor alle wetenschapsgebieden behalve de maatschappij- en gedragswetenschappen en de geesteswetenschappen.

Waarvoor

Het doel van de Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten is het bevorderen van de contacten tussen Nederlandse en Chinese onderzoekers op het gebied van de natuurwetenschappen. De financiering komt voort uit een samenwerkingsovereenkomst tussen NWO en de National Natural Science Foundation of China (NSFC) in Beijing.

Voor wie

Een onderzoeker in de natuurwetenschappen met een vast dienstverband bij één van de hierna volgende kennisinstellingen kan een aanvraag indienen: Nederlandse universiteiten, KNAW-instituten, NWO-instituten, NKI, MPI Nijmegen, onderzoekers van de Dubble-bunddellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL).

Omgekeerd kan bij NSFC een Chinese onderzoeker indienen.

De NSFC stelt als voorwaarde dat een werkbezoek plaatsvindt in het kader van een onderzoeksprogramma dat de NSFC financiert. U moet van te voren contact hebben gelegd met onderzoekers van de gastorganisatie en aantoonbaar zijn uitgenodigd door de gastorganisatie voor gezamenlijk onderzoek.

Wat aanvragen

Voor een verblijf in China van één tot drie maanden kunnen internationale reiskosten en lokale reis- en verblijfkosten worden aangevraagd. Bij een beurs voor een verblijf in China vergoedt NWO de internationale reiskosten tot maximaal 930 euro en NSFC vergoedt de lokale reis- en verblijfkosten.

Bij NSFC kan een Chinese hoofdaanvrager van een lopend NSFC project (van ten minste 3 jaar) een aanvraag doen voor een kort verblijf van 1 tot 3 maanden in Nederland, welke periode moet worden gedekt door de duur van het lopende NSFC project. Bij een beurs voor een verblijf in Nederland vergoedt NWO lokale reiskosten tot 125 euro per maand en verblijfkosten tot maximaal 1.750 euro voor een senior onderzoeker en 2.000 euro voor een hoogleraar per maand. NSFC neemt de internationale reiskosten voor haar rekening.

Wanneer aanvragen

U kunt op elk moment indienen. Er zijn geen deadlines. De behandeltijd van een aanvraag is maximaal zes maanden.

Er kan worden ingediend tot het gereserveerde budget voor de programma’s Bezoekersbeurs, Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung, Samenwerking Japan, Samenwerking Taiwan en Samenwerking China reisbeurzen seminars is uitgeput.

Beoordeling

Criteria

Beoordeling van de aanvragen gebeurt op basis van:

Voor een verblijf in China

  • Kwaliteit van de onderzoeksteams
  • Wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en relevantie van de voorgestelde samenwerking met werkplan
  • Kennisbenutting

Procedure

Beoordeling vindt plaats door de NWO-brede beurzencommissie.