Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars

Samenwerking China (NSFC) – - Joint seminars is voor Nederlandse onderzoekers die willen samenwerken met collega´s in China. Het biedt de mogelijkheid van een een joint seminar in China of Nederland, voor alle wetenschapsgebieden behalve de maatschappij- en gedragswetenschappen en de geesteswetenschappen.

Waarvoor

Het doel van de Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars is het bevorderen van de contacten tussen Nederlandse en Chinese onderzoekers op het gebied van de natuurwetenschappen. De financiering komt voort uit een samenwerkingsovereenkomst tussen NWO en de National Natural Science Foundation of China (NSFC) in Beijing.

Voor wie

Een onderzoeker in de natuurwetenschappen met een vast dienstverband bij één van de hierna volgende kennisinstellingen kan een aanvraag indienen: Nederlandse universiteiten, KNAW-instituten, NWO-instituten, NKI, MPI Nijmegen, onderzoekers van de Dubble-bunddellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL).

Wat aanvragen

Voor een gezamenlijk te organiseren seminar in Nederland of China is een bijdrage in de kosten aan te vragen. Vergoeding is mogelijk voor seminars van drie tot zeven dagen en voor maximaal tien deelnemers per land. NWO vergoedt als zendende organisatie de internationale reiskosten tot een maximum van 930 euro per persoon. Als ontvangende organisatie vergoedt NWO lokale reis- en verblijfkosten van 175 euro per persoon per dag. Het maximumbedrag per seminar is 15.000 euro.

Wanneer aanvragen

U kunt op elk moment indienen. Er zijn geen deadlines. De behandeltijd van een aanvraag is maximaal zes maanden.

Er kan worden ingediend tot het gereserveerde budget voor de programma’s Bezoekersbeurs, Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung, Samenwerking Japan, Samenwerking Taiwan en Samenwerking China reisbeurzen seminars is uitgeput.

Beoordeling

Criteria

Beoordeling van de aanvragen gebeurt op basis van:

Voor een bilateraal joint seminar

  • Kwaliteit van de onderzoeksteams
  • Wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en relevantie van het voorgestelde seminar met werkplan
  • Effecten van het seminar op de wetenschappelijke samenwerking tussen Nederlandse en Chinese onderzoekers
  • Kennisbenutting

Procedure

Beoordeling vindt plaats door de NWO-brede beurzencommissie.