Samenwerking China (NSFC)

NWO financiert samen met de National Natural Science Foundation of China (NSFC) onderzoeksprojecten en reis- en verblijfskosten. Onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden met uitzondering van de maatschappij- en gedragswetenschappen en geesteswetenschappen komen ervoor in aanmerking.

Waarvoor

De samenwerking biedt financiering voor gezamenlijk onderzoek door Nederlandse en Chinese onderzoekers, en voor een kort verblijf in China en seminars in China of Nederland. Het doel is internationale samenwerking bevorderen tussen onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden met uitzondering van maatschappij- en gedragswetenschappen en geesteswetenschappen.

Voor wie

Op de financieringsinstrumenpagina's van gezamenlijk onderzoek en van Reis- en verblijfkosten, seminars leest u wie in aanmerking kan komen voor deze financieringsvormen.

Wat aanvragen

Sustainable Deltas

De bijdrage voor gezamenlijk onderzoek is bestemd voor onderzoeksgebieden waarin zowel China als Nederland excelleren. Ieder jaar wordt een thema gekozen voor de financieringsronde voor gezamenlijke onderzoeksprojecten. In 2014 was dit: 'Advanced Materials'.

Reis- en verblijfkosten, seminars

De bijdrage voor Reis- en verblijfkosten, seminars is niet gebonden aan een thema.

U kunt een beurs aanvragen voor internationale reiskosten en lokale reis- en verblijfkosten. Het kan gaan om een kort verblijf van Chinese onderzoekers in Nederland of van Nederlandse onderzoekers in China. Ook kunt u een bijdrage vragen voor het organiseren van bilaterale seminars in China of Nederland.

Wanneer

De sluitingsdatum voor voor het indienen van voorstellen voor Sustainable Deltas is 25 oktober 2016.

Voorstellen voor Reis- en verblijfkosten, seminars kunt u voortdurend indienen.

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Samenwerking/uitwisseling

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)

Wetenschapsterrein

NWO-breed Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development ZonMw (gebied)

Partners

National Natural Science Foundation of China (NSFC)

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Mw. W.F. Geldof Mw. W.F. Geldof +31 (0)70 3440527 w.geldof@nwo.nl

Contact

Dhr. mr. drs. B.J. Bonenkamp Dhr. mr. drs. B.J. Bonenkamp +31 (0)70 3494416 b.bonenkamp@nwo.nl