Samenwerking China - Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP) - gezamenlijke onderzoeksprojecten

Vanuit Samenwerking China - JSTP is financiering beschikbaar voor gezamenlijke onderzoeksprojecten in onderzoeksgebieden waarin zowel Nederland als China excelleren. Ieder jaar wordt een specifiek thema gekozen.

Waarvoor

Het Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP) van Nederland en China financiert gezamenlijke onderzoeksprojecten en dialoogseminars. Het doel is duurzame samenwerking tussen onderzoekers uit beide landen te bevorderen.

Bij de gezamenlijke onderzoeksprojecten gaat het om onderzoeksgebieden waarin zowel Nederland als China excelleren en elkaars expertise aanvullen. Ieder jaar wordt een specifiek thema gekozen waarvoor onderzoeksgroepen financiering kunnen aanvragen.

Het thema voor de aanvraagronde 2015 is ‘Creatieve Industrie'.

Voor wie

Onderzoeksteams van Nederlandse en Chinese wetenschappers, met een projectleider aan zowel Nederlandse als Chinese zijde, kunnen aanvragen indienen.

Wat aanvragen

U kunt een aanvraag indienen voor een drie- of vierjarig gezamenlijk onderzoeksproject. Aan Nederlandse zijde kan een postdoc-onderzoeker (maximaal drie jaar) of promovendus (maximaal vier jaar) worden aangevraagd, aangevuld met maximaal 60.000 euro voor onderzoekskosten (inclusief reiskosten). Aan Chinese zijde kan een vergelijkbaar financiering worden aangevraagd.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van expressions of interest was 10 maart 2015 14:00 uur, en voor het indienen van uitgewerkte voorstellen 14 mei 2015 14:00 uur.

Beoordeling

Uitgebreide informatie over de doelgroepen, procedures en richtlijnen is te vinden in de Call for proposals.

Extra informatie 

Alleen onderzoeksvoorstellen worden geaccepteerd in samenwerking met onderzoekers die verbonden zijn aan een CAS- of CASS-instituut.

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

14 mei 2015 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling Programmagebonden

Budget

1,5 mln euro voor 5 onderzoeksprojecten

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Samenwerking China (JSTP)

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)

Partners

Nederland: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; KNAW; China Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China (MoST); Ministry of Education of the People’s Republic of China (MoE); Chinese Academy of Sciences (CAS); Chinese Academy of Social Sciences (CASS)