Samenwerking China - Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP) - dialoogseminars

Vanuit Samenwerking China - JSTP is financiering beschikbaar voor seminars waarop onderzoekers uit Nederland en China bespreken welke mogelijkheden er zijn voor gezamenlijk onderzoek. Alle wetenschapsgebieden komen ervoor in aanmerking.

Waarvoor

Het Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP) van Nederland en China financiert dialoogseminars met als doel duurzame samenwerking tussen onderzoekers uit beide landen te bevorderen.

Onderzoeksgroepen uit alle wetenschappelijke vakgebieden kunnen een seminar aanvragen. Op zo'n seminar kunnen onderzoekers uit Nederland en China bespreken welke onderwerpen en onderzoeksprojecten passen in onderzoekslijnen van deelnemende wetenschappelijke teams. De seminars bieden daarnaast gelegenheid te netwerken.

De dialoogseminars zijn niet gebonden aan het jaarlijkse thema dat wordt uitgekozen voor de onderzoeksprojecten van Samenwerking China JSTP.

Voor wie

Onderzoeksteams van Nederlandse en Chinese wetenschappers, met een projectleider aan zowel Nederlandse als Chinese zijde, kunnen aanvragen indienen.

Wat aanvragen

U kunt een aanvraag indienen voor een seminar met 10 tot 15 deelnemende wetenschappers per land. De maximale financiering per seminar bedraagt 30.000 euro.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen voor dialoogseminars was 4 augustus 2015, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

Uitgebreide informatie over de doelgroepen, procedures en richtlijnen is te vinden in de Call for proposals.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 augustus 2015 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

1,6 euro voor 2-3 dialoogseminars en 5 gezamenlijke onderzoeksprojecten.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Samenwerking China (JSTP)

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)

Partners

Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China (MoST); Ministry of Education of the People’s Republic of China (MoE); Chinese Academy of Sciences (CAS); Chinese Academy of Social Sciences (CASS)