Rubicon (alfa- en gammawetenschappen)

Rubicon is een financieringsinstrument voor recent gepromoveerde wetenschappers om ervaring op te doen aan buitenlandse topinstituten als opstap voor een wetenschappelijke carrière.

Waarvoor

Buitenlandse ervaring is vaak essentieel voor het opbouwen van een wetenschappelijke carrière. Rubicon stelt recent gepromoveerde, talentvolle wetenschappers in staat om aan buitenlandse topinstituten ervaring op te doen. Onderzoekers krijgen zo meer kans in de wetenschap aan het werk te blijven.

Rubicon staat open voor alle wetenschappelijke disciplines voor een onderzoeksproject aan een buitenlands gastinstituut. Voor specifiek Nederlandse onderwerpen mag onderzoek gedaan worden aan een Nederlands instituut. Voorkeur gaat uit naar kandidaten die een subsidie aanvragen voor een verblijf aan een buitenlands instituut.

Voor wie

U kunt een aanvraag voor Rubicon indienen als u op de sluitingsdatum van de aanvraagronde niet langer dan één jaar geleden bent gepromoveerd. Ook als u met een promotieonderzoek bezig bent, kunt u een aanvraag indienen mits uw promotor uw proefschrift goedgekeurd heeft.

Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

U kunt alleen een aanvraag indienen als u vanaf de sluitingsdatum van de aanvraagronde, in de vijf voorafgaande jaren voor een periode minimaal equivalent aan drie jaar fulltime, onderzoek heeft gedaan aan een Nederlands academisch onderzoeksinstituut.

Alleen individuele onderzoekers kunnen een aanvraag doen, dus duo’s of (onderzoeks)groepen niet.

U mag maximaal éénmaal een Rubicon-aanvraag indienen. De complete lijst met de ontvankelijkheidscriteria is te vinden in de call for proposals.

Wat aanvragen

Met de financiering kunt u minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden bij een buitenlands wetenschappelijk topinstituut onderzoek doen. U kunt financiering krijgen voor salariskosten inclusief de werkgeverslasten, reiskosten en in beperkte mate onderzoekskosten. Kosten voor huisvesting, computers en andere overhead worden niet vergoed. De vastgestelde bedragen zijn te vinden in het document Rubicon Bepalingen.

Het is niet mogelijk een verblijf aan meerdere instituten te combineren. Veldonderzoek is toegestaan, afhankelijk van de aard van het onderzoek.

Wanneer

Jaarlijks zijn er drie aanvraagrondes voor Rubicon.

  • De sluitingsdatum van deze ronde was 30 maart 2017, 14.00 uur CET.
  • De overige Rubicon deadlines in 2017 zijn 31 augustus en 30 november 2017.

 

Beoordeling

Criteria

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt gelet op:

  • De kwaliteit van de onderzoeker
  • De kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
  • De kwaliteit van de gastinstelling
  • Kennisbenutting

Procedure

Er zijn drie multidisciplinaire adviescommissies die de aanvragen beoordelen op basis van bovenstaande criteria: één voor de alfa- en gammawetenschappen, één voor de levenswetenschappen en één voor de bètawetenschappen. Elke aanvraag wordt beoordeeld binnen de context van de betreffende discipline(s). Circa vier maanden na de sluitingsdatum voor aanvragen maakt NWO bekend welke aanvragen zijn toegekend.

Meer informatie

Wijziging Rubicon procedure 2017

Met ingang van de tweede Rubicon-ronde met als deadline 31 augustus 2017 wordt de inrichting van de beoordeling aangepast. Er komen vier loketten die corresponderen met de vier domeinen van het nieuwe NWO:

  • Exacte en Natuurwetenschappen (ENW; voormalig EW, CW, ALW, N/FOM),
  • Sociale en Geesteswetenschappen (SGW; voormalig GW en MaGW),
  • Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW; voormalig STW), en
  • Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (voormalig ZonMw)

De beoordelingsprocedure zal blijven zoals deze nu is. Eind juni verschijnt de Rubicon-call voor de ronde 2017-2 met alle informatie op de NWO website. Voor vragen kunt u contact opnemen met rubicon@nwo.nl.

Voor de eerste Rubicon-ronde met als deadline 30 maart 2017 geldt de huidige clusterindeling,  Alfa/Gamma, Levenswetenschappen en Bèta-wetenschappen.

De informatie voor deze ronde wordt rond 1 februari op de NWO website gepubliceerd.

Ook voor vragen over deze ronde kunt contact opnemen met rubicon@nwo.nl.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

30 maart 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

In 2017: 2,28 miljoen per ronde

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Geesteswetenschappen

Programma

Rubicon

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Molenkamp-van der Harst, Mw. A. Molenkamp-van der Harst, Mw. A. +31 (0)70 3440603 Rubicon@nwo.nl