Rubicon

Rubicon is een financieringsinstrument voor recent gepromoveerde wetenschappers om ervaring op te doen aan buitenlandse topinstituten als opstap voor een wetenschappelijke carrière.

Waarvoor

Onderzoekservaring in het buitenland is vaak essentieel voor het opbouwen van een wetenschappelijke carrière. Rubicon stelt recent gepromoveerde, talentvolle wetenschappers in staat om aan buitenlandse topinstituten ervaring op te doen. Onderzoekers krijgen zo meer kans in de wetenschap aan het werk te blijven.

Rubicon staat open voor alle wetenschappelijke disciplines voor een onderzoeksproject aan een buitenlands gastinstituut. Voor specifiek Nederlandse onderwerpen mag onderzoek gedaan worden aan een Nederlands instituut. Voorkeur gaat uit naar kandidaten die financiering aanvragen voor een verblijf aan een buitenlands instituut.

Voor wie

U kunt een aanvraag voor Rubicon indienen als u op de sluitingsdatum van de aanvraagronde niet langer dan één jaar geleden bent gepromoveerd. Ook als u nog met een promotieonderzoek bezig bent, kunt u een aanvraag indienen mits uw promotor uw proefschrift goedgekeurd heeft.

Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

U kunt alleen een aanvraag indienen als u vanaf de sluitingsdatum van de aanvraagronde, in de vijf voorafgaande jaren voor een periode minimaal equivalent aan drie jaar fulltime, onderzoek heeft gedaan aan een Nederlands academisch onderzoeksinstituut.

Alleen individuele onderzoekers kunnen een aanvraag doen, dus duo’s of (onderzoeks)groepen niet.

U mag maximaal éénmaal een Rubiconaanvraag indienen. De complete lijst met de ontvankelijkheidscriteria is te vinden in de call for proposals.

Wat aanvragen

Met de financiering kunt u minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden bij een buitenlands wetenschappelijk topinstituut onderzoek doen. U kunt financiering krijgen voor salariskosten inclusief de werkgeverslasten, reiskosten en in beperkte mate onderzoekskosten. Kosten voor huisvesting, computers en andere overhead worden niet vergoed. De vastgestelde bedragen zijn te vinden in het document Rubicon Bepalingen.

Het is niet mogelijk een verblijf aan meerdere instituten te combineren. Veldonderzoek is toegestaan, afhankelijk van de aard van het onderzoek.

Meer informatie

Er zijn vier indienloketten:

  • Exacte en Natuurwetenschappen (ENW),
  • Sociale en Geesteswetenschappen (SGW),
  • Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)
  • Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw)

In verband met het geringe aantal aanvragen voor het TTW-domein zullen deze aanvragen gezamenlijk met de aanvragen uit het domein ENW door een multidisciplinaire commissie beoordeeld worden. Circa vier maanden na de sluitingsdatum voor aanvragen maakt NWO bekend welke aanvragen zijn toegekend.

Deadlines in 2020: 31 maart, 1 september en 1 december

 


Kies een financieringsinstrument

 

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 december 2019 14:00

Budget

In 2019: 2,28 miljoen per ronde

Speerpunt

Mensen (2019-2022)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Medische Wetenschappen

Programma

Tegemoetkomingsregeling

Heeft u na uw promotie verlenging nodig van de termijn van indiening van uw aanvraag vanwege een zwangerschap, zorgtaken, langdurige ziekte of een opleiding tot klinisch specialist?

Contact

Drs. Joris Voskuilen Drs. Joris Voskuilen +31 (0)70 3440989 rubicon@nwo.nl