Promotiebeurs voor leraren

Leraren kunnen een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek.

Waarvoor

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen. 

U kunt een promotiebeurs aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet u kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor uw eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin. 

Voor wie

U moet een aanstelling voor onbepaalde tijd hebben en in dienst zijn bij een onderwijsinstelling gefinancierd door de Nederlandse overheid. 

Wat aanvragen

Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van maximaal vijf jaar een vervanger worden aangesteld voor de helft van uw contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling.  

Wanneer

In 2018 vinden 2 rondes plaats. De sluitingsdatum van de eerste ronde was 16 januari 2018. De deadline van de tweede ronde in 2018 is 11 september 2018, 14.00 uur. De call wordt geopend in de loop van juni.

Beoordeling

Criteria 

Volledige informatie over de criteria is te vinden in de call for proposals. 

De kwaliteit van de kandidaat en het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld aan de hand van vier criteria: 

  • Kwaliteit kandidaat
  • PotentiĆ«le bijdrage aan wetenschap en maatschappij
  • Onderzoeksopzet, onderzoeksaanpak en methodologie
  • Bijdrage aan het onderwijs

Procedure 

Een wetenschapsbrede commissie beoordeelt de aanvragen en stelt een voorkeurslijst samen. De meeste kansrijke kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. De kandidaat presenteert het onderzoeksidee aan de beoordelingscommissie. Het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO neemt tenslotte het definitieve besluit over toekenning van de promotiebeurzen.  

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 september 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

4,5 mln euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Promotiebeurs voor leraren

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Petiet, Mw. dr. F. Petiet, Mw. dr. F. 070 34 40950 leraren@nwo.nl