Promotiebeurs voor leraren

Leraren kunnen een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek.

Waarvoor

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen. 

U kunt een promotiebeurs aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet u kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor uw eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin. 

Voor wie

U moet een aanstelling voor onbepaalde tijd hebben en in dienst zijn bij een onderwijsinstelling gefinancierd door de Nederlandse overheid. 

Wat aanvragen

Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van maximaal vijf jaar een vervanger worden aangesteld voor de helft van uw contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling. 

Wanneer

De sluitingsdatum van de eerstvolgende ronde was 5 september 2017, 14.00 uur.

Beoordeling

Criteria 

Volledige informatie over de criteria is te vinden in de call for proposals. 

De kwaliteit van de kandidaat en het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld aan de hand van twee criteria: 

  • Kwaliteit, motivatie en overtuigingskracht van de aanvrager
  • Kwaliteit van het voorgestelde onderzoek en de effecten daarvan
     

Procedure 

Een wetenschapsbrede commissie beoordeelt de aanvragen en stelt een voorkeurslijst samen. De meeste kansrijke kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. De kandidaat presenteert het onderzoeksidee aan de beoordelingscommissie. Het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO neemt tenslotte het definitieve besluit over toekenning van de promotiebeurzen.  

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

5 september 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

4,5 mln euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed

Programma

Promotiebeurs voor leraren

Speerpunt

Talent

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Petiet, Mw. dr. F. Petiet, Mw. dr. F. 070 34 40950 leraren@nwo.nl