NWO-Spinozapremie

De NWO-Spinozapremie is de hoogste onderscheiding voor onderzoekers in Nederland die tot de absolute top van de wetenschap behoren. Om de premie te kunnen ontvangen moeten onderzoekers worden voorgedragen. NWO reikt per jaar maximaal vier premies uit. De laureaten krijgen elk een bedrag van 2,5 mln euro. Dat bedrag is bedoeld voor onderzoek.

Waarvoor

De NWO-Spinozapremie is een erkenning voor wat de wetenschapper tot nu toe gedaan heeft en een aanmoediging om verder te gaan met excellent onderzoek. Op die manier stimuleert NWO toponderzoek in Nederland.  

Voor wie

Kandidaten voordragen kan alleen op uitnodiging. Het is niet mogelijk zelf een aanvraag in te dienen. NWO nodigt ieder jaar de volgende mensen uit om kandidaten voor te dragen:

  • De rectores magnifici van de universiteiten (elk max. twee kandidaten)
  • De president van KNAW (per domein en de Jonge Akademie twee kandidaten)
  • De voorzitter van de Netherlands Academy of Technology and Innovation (max. twee kandidaten)
  • De voorzitter van het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (max. twee kandidaten)

De kandidaten hebben een vast dienstverband bij een Nederlandse onderzoekinstelling en zijn in staat om nog geruime tijd op topniveau te presteren. Voertaal van de voordracht en de bijbehorende bijlagen is Engels.

Wat aanvragen

De premie is 2,5 mln euro per laureaat. Dit bedrag mag met grote mate van vrijheid besteed worden. In het bestedingsplan en de verantwoordingsregeling kan de Spinozalaureaat kosten opnemen voor personeel, materieel, investeringen, reis- en verblijfkosten, overkomst van buitenlandse onderzoekers, et cetera.

Wanneer

NWO benadert de voordragers en geeft aan tot wanneer zij mensen kunnen voordragen.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling en selectie van kandidaten vindt plaats op basis van past performance, aan de hand van de volgende selectiecriteria:

  • Internationaal erkende topkwaliteit
  • Aantrekkingskracht op jonge onderzoekers
  • Kennisbenutting (inclusief outreach activiteiten)

Daarnaast moet duidelijk zijn dat de NWO-Spinozapremie het onderzoek van de kandidaat naar verwachting een belangrijke stap verder kan brengen.

Procedure

De raad van bestuur van NWO beslist wie de premie krijgt. Daar gaat een advies van de Spinoza-selectiecommissie aan vooraf. De voordrachtsprocedure is strikt vertrouwelijk. Kandidaten mogen niet op de hoogte zijn van hun voordracht.Contact

Mw. drs. H.R. (Helga) Varwijk Mw. drs. H.R. (Helga) Varwijk +31 (0)70 344 05 29 h.varwijk@nwo.nl