NWA Startimpuls

Binnen de Startimpuls is er ruimte voor thematisch onderzoek op een beperkt aantal, door OCW geselecteerde routes. De boegbeelden van deze 8 routes kunnen financiering aanvragen.

Waarvoor

De Startimpuls heeft als doel te experimenteren met de implementatie van de NWA. Door deze impuls kunnen –   in de geest van wat de NWA beoogt - nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen wetenschap en praktijk: tussen wetenschappers van verschillende disciplines, universiteiten, bedrijven,  hogescholen, kennisinstituten, ministeries en maatschappelijke organisaties. Gezamenlijk kunnen deze organisaties door fundamenteel en door praktijkgericht en toegepast onderzoek antwoorden vinden op maatschappelijke uitdagingen.

Voor wie

De boegbeelden van de acht door OCW genoemde routes zijn uitgenodigd om, in nauwe samenspraak met de achterban van de route, bij het secretariaat van de Startimpulscommissie per route één voorstel voor thematisch onderzoek in te dienen. Het gaat om de routes:

 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen;
 • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs;
 • NeurolabNL: de werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek;
 • Waardecreatie door verantwoorde toegang en gebruik van big data;
 • Meten en detecteren: alles, altijd en overal;
 • De oorsprong van het leven –   op aarde en in het heelal;
 • Bouwstenen van materie en fundamenten van tijd en ruimte;
 • De quantum-/nano revolutie.

De aanvragers (boegbeelden) zijn afkomstig van de volgende bij de Kenniscoalitie aangesloten publieke kennisinstellingen:

 • Nederlandse universiteiten;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • Hogescholen.

TO2-instellingen , eveneens aangesloten bij de Kenniscoalitie, doen mee aan de NWA Startimpuls en kunnen financiering ontvangen.

Wat aanvragen

De omvang van een thematisch programma is maximaal €  2.500.000,-. Aanvullend mogen consortiumpartners eigen middelen toevoegen aan de subsidie. Let wel: bedrijven kunnen deelnemen aan het consortium en middelen toevoegen, maar zij kunnen zelf geen subsidieontvanger zijn.

Er kan financiering worden aangevraagd voor het aanstellen van personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke middelen, en voor materiële kosten. Zie de call for proposals voor meer informatie.

Het thematisch programma dient binnen 2 tot 3 jaar nieuwe inzichten te leveren.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van houtskoolschetsen (eerste contouren van het onderzoeksvoorstel) is maandag 24 april 2017, 14:00 CEST.
 • De deadline voor het indienen van uitgewerkte onderzoeksvoorstellen was donderdag 15 juni 2017, 14:00 CEST.

Beoordeling

Criteria

Ontvankelijkheidscriteria:

 • De houtskoolschets / het uitgewerkte onderzoeksvoorstel is ingediend door het boegbeeld van één van de acht door OCW geselecteerde routes,
 • Elk boegbeeld mag slechts één voorstel indienen,
 • Het onderwerp van de houtskoolschets / het uitgewerkte onderzoeksvoorstel sluit aan op één van de acht geselecteerde routes,
 • De houtskoolschets / het uitgewerkte onderzoeksvoorstel is ingediend namens een breed samengesteld consortium.

Beoordelingscriteria:

I. Kwaliteit
II. Verbindingen
III. Relevantie
Voor meer informatie, zie de call for proposals.

Procedure

Stap 1: indiening van de houtskoolschets (eerste contouren van het voorstel)
Stap 2: ontvankelijkheidstoets
Stap 3: de NWA Startimpulscommissie geeft feed back op de houtskoolschets
Stap 4: indiening van de uitgewerkte aanvraag
Stap 5: ontvankelijkheidstoets
Stap 6: de NWA Startimpulscommissie beoordeelt de aanvragen en stelt een advies op. De Raad van Bestuur van NWO neemt op basis van het advies een besluit over de aanvraag
Stap 7: de aanvrager, het boegbeeld, wordt per brief geïnformeerd over het besluit

Meer informatie

http://www.wetenschapsagenda.nl/nieuws/

Het aanvraag- en begrotingsformulier zal binnenkort beschikbaar zijn op deze pagina.