Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

De financieringsronde 2017-2018 van Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur is bedoeld om de 33 (clusters van) faciliteiten die op de nieuwe Nationale Roadmap staan in de gelegenheid te stellen financiering aan te vragen voor de ontwikkeling van grootschalige onderzoeksfaciliteiten.

Waarvoor

Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is van groot belang voor het verrichten van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek, maar speelt daarnaast een belangrijke rol als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie.

Voor wie

Financiering kan uitsluitend worden aangevraagd door instellingen of organisaties van wie projecten zijn opgenomen op de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur  2016-2020.

Wat aanvragen

Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur kan alleen gerealiseerd worden door een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Financiering uit de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur kan worden ingezet voor:

  • het ontwikkelen en aanschaffen/bouwen van de beoogde onderzoeksfaciliteit, dan wel voor een dusdanige aanpassing van een bestaande onderzoeksfaciliteit zodat hiermee wetenschappelijke doorbraken kunnen worden bereikt;
  • running costs van de aangevraagde  onderzoeksfaciliteit (eenmalig);
  • de realisatie van de benodigde ICT-infrastructuur.

 
De call for proposals geeft een volledig overzicht van de aan te vragen financiering (zie documentatie).

Wanneer

Sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is 1 juni 2017, 14:00 uur (CET).

Beoordelingsprocedure

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld op 3 criteria: de science en excellence case, de innovation en strategic case, en de technical, business en management case.

Procedure

Een beoordelingscommissie ingesteld door NWO beoordeelt alle aanvragen. De commissie krijgt schriftelijke commentaren van wetenschappelijke experts (referenten). Aanvragers kunnen hierop een weerwoord geven dat ook meetelt in het oordeel.  Een aantal kansrijke aanvragen wordt door de commissie uitgenodigd voor een interview of op locatie bezocht (site visit). De aanvragers lichten bij die gelegenheid hun investering toe.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 juni 2017 14:00

Type

Investeringen

Budget

110 mln euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed

Programma

Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.