Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur Overbruggingsfinanciering 2017-2018

Onderzoeksfaciliteiten die een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur ronde 2017/2018 en niet worden gehonoreerd kunnen een aanvraag indienen

Waarvoor

De overbruggingsfinanciering is bedoeld voor het oplossen van een acute bedreiging voor het voortbestaan van de faciliteit in de periode 2018-2019.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door de faciliteiten die op de actuele Nationale Roadmap zijn opgenomen, mits zij een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend in de ronde 2017/2018 van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.

Wat aanvragen

Er kan financiering worden aangevraagd worden voor het oplossen van een acute bedreiging voor het voortbestaan van de faciliteit in de periode 2018-2019. De bedreiging dient direct voort te komen uit het uitblijven van financiering in de ronde 2017/2018 van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.

De NWO-financiering die aangevraagd kan worden bedraagt maximaal € 500.000. De middelen dienen te worden ingezet in 2018 en/of 2019. Er is een verplichting voor een eigen bijdrage van het projectconsortium. 

Wanneer

Aanvragen voor overbruggingsfinanciering kunnen worden ingediend tot en met 10 januari 2018, 17:00 uur.

Beoordelingsprocedure

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld op de beschrijving van het knelpunt en de oplossing ervan. 

Procedure

De inhoudelijke beoordeling van de aanvragen wordt uitgevoerd door de Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (PC-GWI), die alle aanvragen aan de hand van het beoordelingscriterium tijdens een vergadering bespreekt. Deze bespreking leidt tot een beoordelingsadvies aan de raad van bestuur voor iedere aanvraag en een advies tot prioritering van alle aanvragen. De RvB van NWO neemt in maart 2018 een besluit over honorering en afwijzing van de aanvragen.