Investeringen NWO-middelgroot 2017/2018 (wetenschapsterrein maatschappij- en gedragswetenschappen)

Het bevorderen van investeringen in wetenschappelijk vernieuwende apparatuur van (inter-)nationaal belang.

Waarvoor

Investeringen NWO-middelgroot dient voor het aanschaffen van apparatuur en voor het opzetten, koppelen en verrijken van dataverzamelingen. In deze ronde kunt u bij het NWO domein Sociale- en Geesteswetenschappen (SGW), wetenschapsterrein Maatschappij- en Gedragswetenschappen, alleen financiering aanvragen voor investeringen in apparatuur. Aanvragen moeten vallen binnen de grenzen van bovengenoemd wetenschapsterrein. Zie hiervoor de disciplinecodelijst onderaan deze pagina.

Investeringen in middelgrote wetenschappelijke infrastructuur en apparatuur dienen zowel lokaal als landelijk van betekenis te zijn (bijvoorbeeld via medegebruik door onderzoekers van andere instellingen). Bij de beoordeling van voorstellen zijn daarom het nationale belang en de toegankelijkheid belangrijk, naast de bevordering van de kwaliteit, het faciliteren van de vernieuwing van het onderzoek en waar van toepassing het maatschappelijk belang. Ook zal worden beoordeeld hoe de continuering van de faciliteit na afloop van de subsidietermijn is geregeld.

Voor wie

Gepromoveerde onderzoekers van de onderstaande kennisinstellingen komen in aanmerking:

 • Nederlandse universiteiten
 • NWO-instituten (incl. de Dutch-Belgian Beamline bij de ESRF in Grenoble)
 • Wetenschappelijke bibliotheken
 • Nederlands Kanker Instituut
 • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • NCB Naturalis
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)

De KNAW-instituten zijn uitgesloten van aanvragen voor deze financiering.

Wat aanvragen

U vraagt financiering aan voor een bijdrage in de aanschaf van apparatuur. De aangevraagde bijdrage mag niet hoger zijn dan 500.000 euro. Als ondergrens geldt een NWO-bijdrage van 110.000 euro. De instelling moet minimaal 25 procent bijdragen aan de kosten van de investering.

Alleen kosten voor de aanschaf van apparatuur komen voor financiering in aanmerking en personeelskosten voor medewerkers met een specifieke en essentiële technische expertise noodzakelijk voor de ontwikkeling of bouw van een investering.

Niet-subsidiabel zijn:

 • kosten voor infrastructurele voorzieningen;
 • dataverzamelingen, en eventuele bijbehorende software en bibliografieën die reeds op andere wijze beschikbaar zijn;
 • personeelskosten voor het opzetten van databases en de initiële digitalisering van het bibliografisch apparaat;
 • overige personeelskosten, waaronder personeelskosten voor de exploitatie en het uitvoeren van onderzoek met de faciliteit;
 • onderhoud en gebruik van apparatuur (exploitatiekosten, consumables).

Wanneer

 • Intentieverklaringen, deadline 27 juni 2017, 14.00 uur CEST  
  NB: Intentieverklaringen kunnen niet via ISAAC worden ingediend. U kunt uw ingevulde formulier sturen naar magwinvest@nwo.nl.
 • Uitgewerkte aanvragen, deadline 5 september 2017, 14.00 uur CEST

Beoordeling

Criteria

Uitgewerkte aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

 • Wetenschappelijke kwaliteit
 • Nationaal belang
 • Financiële/technische aspecten
 • Kennisbenutting

De commissie weegt de bovenstaande criteria ten opzichte van elkaar in de verhouding 40%-20%-20%-20%.

Procedure

Aanvragers die een uitgewerkt voorstel willen indienen, dienen eerst een intentieverklaring in. Deze intentieverklaringen maken geen deel uit van de beoordelingsprocedure, maar zijn wel een voorwaarde voor het indienen van een uitgewerkt voorstel.

De beoordeling van uitgewerkte aanvragen kent de volgende stappen:

 • Ontvankelijkheidstoets
 • Beoordeling door externe referenten
 • Weerwoord door hoofdaanvragers op commentaar referenten
 • Commissiebeoordeling en prioriteringsvoorstel
 • Besluitvorming door domeinbestuur

Indien aanvragen een multidisciplinair karakter hebben, selecteert NWO referenten die het multidisciplinaire karakter van de aanvraag kunnen beoordelen.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

27 juni 2017 14:00

Type

Investeringen

Budget

500.000 euro

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Investeringen NWO-middelgroot

Speerpunt

Grote onderzoeksfaciliteiten (2015-2018)

Contact

Mw. I.M.E. Siebrasse Mw. I.M.E. Siebrasse +31 (0)70 3440994 i.siebrasse@nwo.nl