Investeringen NWO-groot

Grote investeringen doen in vernieuwende apparatuur en dataverzamelingen kan met het financieringsinstrument Investeringen NWO-groot. Er worden investeringen gefinancierd die hoger zijn dan 1,5 mln euro (1 mln euro voor alfa- en gammawetenschappen).

Waarvoor 

Het financieringsinstrument Investeringen NWO-groot is bedoeld om investeringen in wetenschappelijk vernieuwende apparatuur of dataverzamelingen van (inter)nationaal belang te stimuleren. 

Wat aanvragen 

U kunt een aanvraag doen voor het aanschaffen van apparatuur of het opzetten , koppelen en verrijken van dataverzamelingen.

Het gaat om financiering van:

  • Minimaal 1 mln euro voor de alfa- en gammawetenschappen
  • Minimaal 1,5 mln euro voor alle andere wetenschapsgebieden 

U kunt een aanvraag indienen voor:

  • Kosten van investeringen in wetenschappelijke apparatuur
  • Personeelskosten voor het opzetten van databases
  • Personeelskosten voor medewerkers met een specifieke en essentiële technische expertise noodzakelijk voor de ontwikkeling of bouw van een investering 

Voor wie

Alleen Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten kunnen een aanvraag indienen. Andere instituten komen alleen in aanmerking als ze samenwerken met een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Wanneer

Sluitingsdatum was 3 oktober 2017, 14.00 uur.

Beoordeling 

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, nationaal belang en kennisbenutting. Ook wordt er beoordeeld op financiële, organisatorische en technische criteria.

Procedure

Een adviescommissie van NWO beoordeelt alle aanvragen. De commissie krijgt schriftelijke commentaren van wetenschappelijke experts. Aanvragers kunnen hierop een weerwoord geven dat ook meetelt in het oordeel. Een aantal kansrijke aanvragen wordt door de commissie op locatie bezocht (site visit). De aanvragers lichten bij die gelegenheid hun investering toe.

Contact

mw. drs. P.G. Vogel +31 (0)70 344 0732 nwogroot@nwo.nl

Contact

dhr. dr. M.F.J. van Assem dhr. dr. M.F.J. van Assem +31 (0)70 344 0915 nwogroot@nwo.nl