Dutch-Belgian Beamline (DUBBLE)

Het financieringsinstrument Dutch-Belgian Beamline DUBBLE geeft onderzoekers van Nederlandse en Vlaamse universiteiten en instituten de mogelijkheid experimenten te doen bij de synchrotron stralingsfaciliteit ESRF in Grenoble.

Waarvoor

NWO financiert samen met het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) DUBBLE Beamline. DUBBLE is een onderdeel van de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), de synchrotron stralingsfaciliteit in Grenoble, Frankrijk. Het geld moet ervoor zorgen dat onderzoekers van Nederlandse en Vlaamse onderzoeksinstellingen experimenten uit kunnen voeren bij deze faciliteit.

Voor wie

Onderzoekers van Nederlandse en Vlaamse universiteiten en instituten uit alle disciplines kunnen financiering aanvragen. Conform de ESRF voorwaarden kan een aio (PhD) geen aanvraag indienen als hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager moet minimaal postdoc zijn.

Wat aanvragen

U vraagt bundeltijd aan bij de DUBBLE faciliteit voor het uitvoeren van experimenten. Deze hebben betrekking op:

  • SAXS/WAXS
  • XAFS 

U kunt:

  • Korte termijn bundeltijd aanvragen
  • Lange termijn bundeltijd aanvragen 

U kunt ook experimenten in de Zwitsers-Noorse Powder Diffraction (PD) bundelruimte doen. Voor meer technische details kunt u terecht bij de projectleider van DUBBLE dr. Roelof van Silfhout, e-mail: r.vansilfhout@manchester.ac.uk.

Onderzoekers van Nederlandse universiteiten en instituten kunnen reiskosten vergoed krijgen (400 euro per persoon, maximaal 3 personen per experiment) en verblijfskosten (60 euro per persoon per dag, inclusief een dag voor het experiment, maximaal 3 personen). Een overnachting in het ESRF gastenverblijf moet u ruim van tevoren aanvragen.

Reis- en verblijfskosten kunnen pas worden gedeclareerd nadat de experimenten zijn verricht.

Lever tegelijk met het declaratieformulier binnen twee maanden na uw experiment een kort verslag van het experiment (1 pagina A4) in. Het declaratieformulier vindt u bij de documentatie onderaan deze pagina. Stuur dit naar de contactpersoon in Nederland.

Onderzoekers van Vlaamse universiteiten en instituten krijgen reis- en verblijfskosten vergoed via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Zij kunnen declareren bij de contactpersoon in Vlaanderen:

Prof. Bart Goderis
KU Leuven - Chemistry Department
e-mail: bart.goderis@chem.kuleuven.be

Wanneer

Sluitingsdatum voor de volgende financieringsronde was 1 april 2018.

Procedure 

Beoordeling

  • Dien uw aanvraag voor korte termijn bundeltijd in via het elektronisch aanvraagsysteem op de website van ESRF. Kies daar 'CRG Personal: DUBBLE-BM26A (PX or XAFS) or DUBBLE-BM26B (SAXS/WAXS or ID)'.
  • Dien uw aanvraag voor lange termijn bundeltijd in door het aanvraagformulier onderaan deze pagina per e-mail aan de contactpersoon op deze pagina te zenden. Let op: op dit moment kunnen geen LTP's (Long Term Project) worden ingediend wegens de komende EBS shut-down.

Criteria 

Alle projecten worden eerst beoordeeld en gekeurd door de wetenschappelijke adviescommissie van DUBBLE. Op basis van het advies van deze commissie wordt de financiering toegekend. Omdat er een beperkte hoeveelheid bundeltijd beschikbaar is, kunnen aanvragen die niet zijn gehonoreerd op een wachtlijst worden geplaatst. Zij worden gehonoreerd zodra het schema dat toelaat. 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 april 2018 23:59

Type

Grote faciliteiten

Budget

n.v.t.

Wetenschapsterrein

NWO-breed Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen ZonMw (gebied)

Programma

Dutch-Belgian Beamline (DUBBLE)

Speerpunt

Grote onderzoeksfaciliteiten (2015-2018)

Partners

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)

Contact

Mw. C.B.H. Hansildaar +31 (0)70 349 45 57 dubble@nwo.nl